Ο Απόστολος Παύλος βλέπει να έρχονται «λύκοι βαρεῖς».

Σκέψεις από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Πράξεις Αποστόλων, 20, 16-18, 28-36

Στήν ἀποχαιρετιστήρια σύναξι τῆς Μιλήτου δέν διακρίνουμε μόνο τόν ἀπολογισμό τοῦ ἔργου του Παύλου. Βλέπουμε και κάποιον προϋπολογισμό, ὡρισμένες προφητείες γιά τό μέλλον τῆς Ἐκκλησίας.
Βλέπει ὁ Παῦλος νά ἔρχωνται «λύκοι βαρεῖς».
Μέσα ἀπ’ τή μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας προέρχονται.
Βλέπει πρόβατα να μετατρέπωνται σέ λύκους.
Βλέπει ποιμένες να μεταβάλλωνται σέ λυκοποιμένες.
Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία ζῆ τήν τραγική αυτή πραγματικότητα.
Αἱρέσεις ἀναφύονται.
Ἐπαναστάσεις και διχοστασίες ταράζουν τή γαλήνη τοῦ σκάφους.
Φαυλότητες παρατηροῦνται.
Τό θλιβερό εἶναι, ὅτι ἥρωες τῶν διχαστικῶν καί σκανδαλιστικών πράξεων γίνονται ἄνθρωποι, πού προέρχονται ἀπό τό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐκεῖνο, πού ἰδιαίτερα μᾶς συγκινεῖ ἀπό τόν ἀποχαιρετισμό τοῦ Παύλου, ἀλλά καί μᾶς ἐνισχύει, εἶναι οἱ δύο σφραγίδες, μέ τίς ὁποῖες σφραγίζει τήν ὅλη ὁμιλία του ὁ Παῦλος στή Μίλητο.

Τή μία σφραγίδα τή βάζει ὁ ἴδιος. Εἶναι ἡ προσευχή του. «Θείς τά γόνατα προσηύξατο» (Πράξ. 20,36). Ἔργο ἐκκλησιαστικό, πνευματικό καί ἱεραποστολικό, πού σφραγίζεται μέ προσευχή δυνατή, θά μείνη, ἔστω κι ἄν λυσσαλέα πολεμῆται ἀπό τό Σατανᾶ.

Τήν ἄλλη σφραγῖδα τή βάζουν οἱ πιστοί, τά πνευματικά τέκνα τοῦ μεγάλου πνευματικοῦ πατέρα, τοῦ Παύλου. Εἶναι τά δάκρυα. «Ικανός ἐγένετο κλαυθμός πάντων» (Πράξ. 20,37). Κλαῖνε, γιατί θα μείνουν χωρίς τόν Παῦλο. Κι ἐκεῖνοι βεβαίως θά ἔχαναν τόν Παῦλο σωματικά, ἀλλά θά διατηροῦσαν τις νουθεσίες του, θά ἐμπνέονταν ἀπό τό πνεῦμα του, θά εἶχαν πάντοτε μπροστά τους πρότυπο τη ζωή του Παύλου.

Ἐμεῖς, σάν χριστιανοί, σάν ἐκκλησιαστική κατάστασις, φαίνεται σάν νάχουμε χάσει τελείως τόν Παῦλο. Καί Ἐκκλησία χωρίς Παῦλο, εἶναι γιά κλάματα.
Ας ἀνανήψουμε. Ας ἐπιστρέψουμε στην Αποστολική διδαχή και παράδοσι, στη γνησιότητα τοῦ Εὐαγγελικοῦ κηρύγματος καί τῆς Εὐαγγελικῆς ζωῆς, ὅπως καθρεφτίζονται στον Παύλο.

  • Μέ τόν Παῦλο οδηγό ἂς βαδίζουμε τη ζωή τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Αναστάσεως.
  • Μέ τόν Παῦλο πατέρα ἄς καθοδηγούμεθα καί ἄς στηριζώμεθα.
  • Ὁ Παῦλος εἶναι ὁ προβολέας μας γιά τό δρόμο πρός τό Χριστό, γιά τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, γιά τήν ἐπιφάνεια τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, γιά τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

📖 Τα κείμενα από την ανάρτηση είναι δανεισμένα από το βιβλίο “Αποστολικός Λόγος” του Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Γ. Αεράκη.
📙 Το βιβλίο “Αποστολικός Λόγος” είναι ένα θρησκευτικό βιβλίο που στις σελίδες του ο αναγνώστης θα μελετήσει θεολογικές αναλύσεις και προσεγγίσεις στα αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών όλου του έτους.
🎯 Το βιβλίο διατίθεται από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και από το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλιοπωλείο “Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής” στον Άγιο Δημήτριο, Αττικής.

Αφήστε μια απάντηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ

15/06/2024