Βιογραφικά

Γεώργιος Ι. Βλαχάκης

Ο Γεώργιος Ι. Βλαχάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα του Κανονικού Δικαίου και το 2013 αναγορεύτηκε Διδάκτορας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2014 συνέχισε με μεταδιδακτορική έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Αριστείας και Καινοτομίας 2014» της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. με θέμα: «Βυζαντινές καταβολές και δυτικές επιδράσεις. Η διαλεκτική ανάμεσα στον δικανισμό και τη θεολογία στα εξομολογητάρια της Τουρκοκρατίας». Εργάζεται ως καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.