Βιογραφικά

Author Picture

Διονύσιος Σκλήρης

Ο Διονύσιος Σκλήρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης (Paris IV) όπου εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο όρος ‘τρόπος’ στη σκέψη του Μαξίμου του Ομολογητού» από θεολογική και φιλοσοφική σκοπιά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις «Σπουδές της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου» στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s College), με ειδίκευση στη Φιλοσοφία, έχοντας εκπονήσει εργασία με θέμα «Η θεωρία του κακού στον Πρόκλο ως μια ολοκλήρωση του μονισμού του Πλωτίνου», καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης στη Βυζαντινή Γραμματεία (Πατερική σκέψη). Έχει σπουδάσει Κλασική Φιλολογία και Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει υπηρετήσει ως διδάσκων στη Θεολογική Σχολή Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει εκδώσει τα βιβλία: Slavoj Žižek and Christianity (συνεπιμ., Routledge 2019), On the Road to Being (Sebastian Press 2018), Λόγος – Τρόπος – Τέλος (Ίνδικτος και Sebastian Press, 2018).