Βιογραφικά

Author Picture

Νίκος Κοσμίδης

Ο Νίκος Κοσμίδης σπούδασε Γραφικές Τέχνες, Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και είναι κάτοχος ΜΑ στην Ορθόδοξη Θεολογία. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Εchos του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, της Επιτροπής Λατρείας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και Γ.Γ. του Κέντρου CEMES. Συμμετέχει στον συντονισμό του προγράμματος Δράσεις Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού και έχει πραγματοποιήσει επτά ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας με θέμα την Οικουμενική κίνηση, τον διαπολιτισμικό διάλογο και χώρους μνήμης της Ευρώπης. Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του ΔΠΘ. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα Δράσεις Ιστορίας Μνήμης Πολιτισμού, αποσκοπεί στην ανάδειξη της χωρητικότητας κα υλικότητας της μνήμης. Εξετάζει σχετικές όψεις του Α και Β ΠΠ, του Ολοκαυτώματος, της διαπολιτισμικής συνύπαρξης και θρησκευτικής ετερότητας, καθώς κα της προσφυγικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. Διοργανώνει εκθέσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, ημερίδες και επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους με διαγενεακή προσέγγιση. Συνεργάζεται με φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας, κα επίσης με χώρους μνήμης, έρευνας και πολιτισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τελεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης, το οποίο ιδρύθηκε από την αείμνηστη οικονομολόγο, δημοσιογράφο, κρατούμενη του Ελλ. Τμ. Διεθνούς Αμνηστίας, βουλεύτρια και υφυπ. Εξωτερικών, Βιργινία Τουδερού (1924-2018).