Βιογραφικά

Author Picture

Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης

Ο Νικόλαος Π. Σοϊλεντάκης γεννήθηκε στον Βόλο (26.3.1947). Κατάγεται από την Αγία Μαρίνα Χανίων και τα Τούζλα Κωνσταντινουπόλεως. Πτυχιούχος (1970) και αριστούχος διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1992), υπηρέτησε την πατρίδα (1971-1973)ως έφεδρος ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Δικαστής (1974-2014), είναι πρόεδρος εφετών διοικητικών δικαστηρίων επί τιμή. Συγγραφικά ασχολείται με την διοικητική δικονομία και την ιστορία των διοικητικών θεσμών.