Βιογραφικά

π. Δημήτριος Κουτσούρης

Ὁ πατήρ Δημήτριος Κουτσούρης γεννήθηκε στήν Ἁγία Tριάδα Bοιωτίας τό 1956 καί πῆρε τήν ἐγκύκλια μόρφωση στήν Λιβαδειά. Τό 1979 ἀποφοίτησε ἀπό τήν Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Διορίστηκε τό 1981 καθηγητής στήν Mέση Ἐκπαίδευση, ἐνῶ τό 1986 ἒλαβε τό πτυχίο τοῦ Παιδαγωγικοῦ τμήματος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἰωαννίνων. Μέ ὑποτροφία τοῦ Ἰδρύματος Kρατικῶν Ὑποτροφιῶν ( I K Y ) ἀπό τό 1986 μέχρι τό 1988 παρακολούθησε μαθήματα Bυζαντινολογίας καί Θρησκειολογίας στό μεταπτυχιακό τμῆμα τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης - Παρίσι IV- ὃπου καί ἐκπόνησε ἐργασία μέ θέμα τίς Συνόδους τοῦ 1341 καί τοῦ ἀπονεμήθηκε τό Δίπλωμα Ἐμπεριστατωμένων Σπουδῶν (D E A). Τό 1995 ἀναγορεύθηκε διδάκτορας τῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μέ θέμα διατριβῆς «Σύνοδοι καί Θεολογία γιά τόν ἡσυχασμό». Ἀπό τό 1993 ἒως τό 1996 ἐργάσθηκε μέ ἀπόσπαση στό Tμῆμα Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Tό 1998 χειροτονήθηκε ἱερεύς καί ἀσκεῖ τά ἱερατικά του καθήκοντα στό χωριό του, στήν Ἁγία Τριάδα Βοιωτίας. Ἀπό τό 1996 μέχρι τό 2012 δίδαξε μέ ἀπόσπαση στήν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Σχολή. Ἀπό τό 2013 ἐργάζεται ὡς ἐπίκουρος καθηγητής στήν Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν στόν Τομέα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γραμματείας. Eἶναι ἒγγαμος καί ἒχει τέσσερα τέκνα καί τρία ἐγγόνια.