Βιογραφικά

Στέφανος Ζουμπορλής

Ο Στέφανος Ζουµπορλής (Καρυά Αργιθέας Καρδίτσας), είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών καθώς και του Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης, από το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου. Παρακολούθησε επιτυχώς το Πρόγραµµα Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, «Σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού» στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης «Μέντωρ Εκπαιδευτική». Διετέλεσε Ιεροκήρυκας (λαϊκός) της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, καθώς επίσης και Συνεργάτης Τοπικού Ραδιοφωνικού Σταθµού σε θέµατα θεολογικού ενδιαφέροντος. Δίδαξε «Οµιλητική» και «Τελετουργική» στην ειδικότητα της Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κατάρτισης του Δηµοσίου ΙΕΚ Καρδίτσας.