Βιογραφικά

Author Picture

Σταυρούλα Μαυρογένη

H Σταυρούλα Μαυρογένη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Το ερευνητικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στη χρήση της τέχνης και της λογοτεχνίας για την προβολή, ανάδειξη ή/και αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας και της διαφορετικότητας από οργανωμένους φορείς, όπως το σχολείο και οι χώροι μνήμης (μουσεία, μνημεία). Ειδικότερα, διερευνά τη λογοτεχνική και εικαστική παραγωγή και τα αντίστοιχα ρεύματα που εμφανίστηκαν στους νοτιοσλαβικούς λαούς κατά τη διάρκεια πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών συγκρούσεων και εθνικών κρίσεων. Μελετά την παραγωγή αυτή υπό το πρίσμα της προσπάθειας της συνειδητοποίησης της διαφορετικότητας των επιμέρους εθνών που διαβιούσαν στο πλαίσιο των πολυεθνικών αυτοκρατοριών του 19ου αι. μέσα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την επικολυρική λογοτεχνία, απότοκα της ευρωπαϊκής παραγωγής και ιδεολογίας. Εξετάζει τον ρόλο της Τέχνης και της Λογοτεχνίας στη δημιουργία μιας νέας υπερεθνικής ή εθνικής ταυτότητας στη διάρκεια του 20ου αι., αλλά και τις νέες προκλήσεις που αντιμετώπισαν τα διάδοχα εθνικά μέσα σε διευρυμένες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συσσωματώσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου για μία ακόμη φορά οι λαοί κλήθηκαν να υπερκεράσουν την κοινωνική και οικονομική κρίση που οδήγησε στην προβολή ενός έντονα εθνικιστικού προφίλ και να επαναπροσδιορίσουν την ατομική και συλλογική ταυτότητα επιχειρώντας μέσα από την Τέχνη και την Εκπαίδευση να διασφαλίσουν την εθνική τους αυτοσυνειδησία με όρους πολυπολιτισμικής συνύπαρξης και σεβασμού του Άλλου.
Μέσα από τη συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς και ιδρύματα, καθώς και χώρους μνήμης (πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς) η έρευνα της κ. Μαυρογένη στοχεύει θεωρητικά αλλά και πρακτικά να αναδείξει τις πολιτισμικές και φυλετικές διαφορές όπως αυτές προβάλλονται μέσα από την πολυφωνία της Τέχνης και της έκφρασής της στην Εκπαίδευση προκειμένου να γίνει αντιληπτή η ανάγκη προώθησης της κοινωνικής ένταξης και του δικαιώματος της διαφορετικότητας.Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα, Βαλκάνια Μουσείο Ιστορίας στης Σερβίας, Σερβική Τέχνη.