Πληροφορίες για τις Εκδόσεις

Publisher Picture

Εκδόσεις Νάμα

Εδώ και τριάντα χρόνια με τις εκδόσεις ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ δηλώσαμε και δηλώνουμε καθημερινά «Παρών» στη ζωή της χώρας μας. Φωτίζουμε τις πιο άγνωστες σελίδες της ηρωικής Ιστορίας μας και του Ελληνικού Πολιτισμού. Με εντυπωσιακές Συλλογές Έργων προβάλουμε τους ασύλληπτους θησαυρούς μας σε Μονές και Προσκυνήματα, Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους, φυσικά τοπία και λαογραφικές συλλογές.
Επιθυμία μας είναι να προβληματίσουμε γόνιμα κάθε Έλληνα αλλά και ξένο αναγνώστη με στόχο την ανάπτυξη μιας σωστής κριτικής και ολοκληρωμένης προσωπικότητας αλλά και να σταθούμε δίπλα σε κάθε αγωνιζόμενο άνθρωπο γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κρίση στη χώρα μας είναι ηθική και όχι οικονομική.
Ως Έλληνες αλλά και ως άνθρωποι νιώθουμε πως πρέπει να προσφέρουμε περισσότερα. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε ζώντας μέσα στην αλήθεια της Ορθοδοξίας μας!
Ευχόμαστε μέσα από την παραγωγή ξεχωριστών τίτλων των καινούριων μας εκδόσεων που απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά, να ριζώσει βαθύτερα το νεοφύτευτο δέντρο της πίστης στις καρδιές των πιστών, να ποτίζεται συχνότερα με το καθαρό νάμα της Ευαγγελικής Αλήθειας και να βλαστάνει ακήρατους καρπούς αιώνιας ζωής.

Βιβλία από Εκδόσεις Νάμα