Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

Η κοσμική κενοδοξία και τα κριτήρια για την εξασφάλιση της Ουρανίου Βασιλείας.

Ερμηνεία κειμένων των ιερών Πατέρων.

Μετάφραση: Αντωνίου Καπώνη

Επιμέλεια-Σχόλια: Αλεξάνδρου Σ. Κορακίδη

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 70

Α΄ Έκδοση: 02/2017

7,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Είσοδος στο Μυστήριο των Μυστηρίων

Συλλογή ομιλιών του π. Πλακίδα σε μοναχούς και σε απλούς πιστούς, που ξεκινούν από την εορτή των Εισοδίων, διέρχονται τις εορτές των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων και καταλήγουν στην Υπαπαντή του Κυρίου.
Κείμενα πυρπολούμενα απ΄την αγάπη του Θεού, στα οποία ο π. Πλακίδας με μοναδικό τρόπο μυσταγωγεί τον αναγνώστη στα νοήματα των εορτών, επιχειρώντας βαθύτατες θεολογικές τομές, με τρόπο όμως απλό και εύληπτο, όπως μόνο οι αληθινά μεγάλοι, οι πολύ προικισμένοι χαρισματούχοι μπορούν να κάνουν.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 128

Α΄ Έκδοση: 01/2019

7,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Εν ανθρώποις ευδοκία

Ομιλίες στη Γέννηση και τη Φανέρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Εισαγωγικό σημείωμα υπό Νικολάου Ε. Τζιράκη

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 168

Α΄ Έκδοση: 11/2017

11,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Ένα θηρίο μέσα μας! Ομιλία περί φθόνου

Τι καταστροφικότερο θα μπορούσε να υπάρξει από την ασθένεια αυτή; Είναι φθορά της ζωής, προσβολή της φύσεως, έχθρα προς αυτά που μας έχει χαρίσει ο Θεός, αντίθεση προς τον θεόν…
Ποιο θηρίο δεν νικούν οι φθονεροί ως προς τη σκληρότητα των τρόπων; Ποιο από τα ανήμερα θηρία οι φθονεροί άνθρωποι δεν το ξεπερνούσε αγριότητα; Οι σκύλοι τρεφόμενει εξημερώνονται, τα λιοντάρια περιποιούμενα γίνονται ήμερα, οι φθονεροί όμως εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο με τις περιποιήσεις…
Τα αίτια και οι καρποί του ψυχοφθόρου πάθους του φθόνου, παραδείγματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, συμβουλές για τη θεραπεία του. Μία βαθιά και εξονυχιστική εξέταση του θηρίου που κρύβεται μέσα μας από τον φωστήρα της Καισάρειας, Μέγα Βασίλειο.

Επιμέλεια: Ευστάθιος Πελεκάνος

5,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Εξομολογητάριον

Βιβλίο Ψυχωφελέστατο που περιέχει σύντομη διδασκαλία προς τον Πνευματικό πως να εξομολογεί με βοηθό τους Κανόνες του αγίου Ιωάννου του Νηστευτού εξηγημένους με ακρίβεια, γλαφυρή συμβουλή προς τον μετανοούντα πως να εξομολογείται , όπως πρέπει και λόγο ψυχωφελεί περί μετάνοιας.

Απόδοση στην Νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Γ΄ έκδοση: 11/2015

13,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Έργα Ασκητικά

Έργα Ασκητικά του Αββά Δωροθέου. Εισαγωγή – Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια – Πίνακες.

Ο αββάς Δωρόθεος υπήρξε άγιος μοναχός και δραστήριος ιεραπόστολος. Τα δώρα του προσωπικού αγιασμού του δεν τα κράτησε για τον εαυτό του. Η ζωή της υποταγής του γέμιζε με έργα αγάπης που ανακούφιζαν από τους σωματικούς πόνους τον πλησίον και φτέρωναν την ψυχή του για τη ζωή του Πνεύματος. Ο διπλός αυτός σκοπός, της μοναχικής αγιότητας και της ιεραποστολικής δραστηριότητας, είναι και το κίνητρο των εκδόσεών μας “ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ”.

ΙΑ΄ Έκδοση: 2018 (Αναθεωρημένη και Βελτιωμένη)

28,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Ερμηνεία εις τους ΡΝΑ΄ Ψαλμούς του προφητάνακτος Δαβίδ – Τόμος Α΄

Η γλωσσική ιδιαιτερότης των Ψαλμών, η πυκνότης των νοημάτων και αυτό τούτο το χωροχρονικόν πλαίσιον, εντός του οποίου εγεννήθησαν και εν Αγίω Πνεύματι κατεγράφησαν ως βίωμα, ως αλήθεια, ως προσδοκία του Μεσσίου Κυρίου ημών Ιησού, απήτησαν όχι μόνον την αρχικήν μετάφρασίν των εκ της εβραϊκής εις την ελληνικήν γλώσσαν αλλά και την ερμηνευτικήν αυτών προσέγγισιν. Εις την διακονίαν ταύτην του λόγου, επρωτοστάτησαν θεοπρεπώς μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι από των πρώτων αιώνων της μετά Χριστόν στρατείας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας μέχρι και της σήμερον.
Μεταξύ των προσπαθειών τούτων, ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει η ερμηνευτική απόδοσις των Ψαλμών υπό του Βυζαντινού λογίου μοναχού Ευθυμίου Ζιγαβηνού (τέλη 11ου – αρχαί 12ου αιώνος), την διόρθωσιν της οποίας συνεπλήρωσε και υπεμνημάτισεν ο θεοφόρος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (τέλη 18ου – αρχαί 19ου αιώνος), το καύχημα τούτο του παλλαδίου της μοναχικής πολιτείας και ασκήσεως, του Αγιωνύμου Όρους Άθω, ένθα νυχθήμερος αναπέμπεται προσευχή και δέησις, “ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς” υπέρ της σωτηρίας του κόσμου παντός, “υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών και υπέρ της ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών”.

Απόδοσις στη Νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Τόμος Πρώτος – Ψαλμοί Α΄ – Ο΄ (1-70)

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 814

Β΄ Έκδοση (βελτιωμένη): 01/2018

21,20 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Ερμηνεία εις τους ΡΝΑ΄ Ψαλμούς του προφητάνακτος Δαβίδ – Τόμος Β΄

Η γλωσσική ιδιαιτερότης των Ψαλμών, η πυκνότης των νοημάτων και αυτό τούτο το χωροχρονικόν πλαίσιον, εντός του οποίου εγεννήθησαν και εν Αγίω Πνεύματι κατεγράφησαν ως βίωμα, ως αλήθεια, ως προσδοκία του Μεσσίου Κυρίου ημών Ιησού, απήτησαν όχι μόνον την αρχικήν μετάφρασίν των εκ της εβραϊκής εις την ελληνικήν γλώσσαν αλλά και την ερμηνευτικήν αυτών προσέγγισιν. Εις την διακονίαν ταύτην του λόγου, επρωτοστάτησαν θεοπρεπώς μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι από των πρώτων αιώνων της μετά Χριστόν στρατείας της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας μέχρι και της σήμερον.
Μεταξύ των προσπαθειών τούτων, ιδιαιτέραν θέσιν κατέχει η ερμηνευτική απόδοσις των Ψαλμών υπό του Βυζαντινού λογίου μοναχού Ευθυμίου Ζιγαβηνού (τέλη 11ου – αρχαί 12ου αιώνος), την διόρθωσιν της οποίας συνεπλήρωσε και υπεμνημάτισεν ο θεοφόρος Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (τέλη 18ου – αρχαί 19ου αιώνος), το καύχημα τούτο του παλλαδίου της μοναχικής πολιτείας και ασκήσεως, του Αγιωνύμου Όρους Άθω, ένθα νυχθήμερος αναπέμπεται προσευχή και δέησις, “ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς” υπέρ της σωτηρίας του κόσμου παντός, “υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών και υπέρ της ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκκλησιών”.

Απόδοσις στη Νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Τόμος Δεύτερος – Ψαλμοί ΟΑ΄ – ΡΝ΄ (71-150)

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 866

Α΄ Έκδοση: 12/2017

21,20 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι
ΕΧΩ-ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ-ΝΑ-ΓΙΝΩ-ΘΕΟΣ

Έχω διαταχθεί να γίνω θεός!

Επιτάφιος λόγος εις τον Μέγα Βασίλειον

Ο βίος και η πολιτεία της ανεπανάληπτης μορφής του Μεγάλου Βασιλείου από τον –εξίσου μεγάλο– καρδιακό φίλο του, άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Μία βιογραφία-προσωπογραφία με εξαιρετικές πνευματικές προεκτάσεις και αναγωγές, που αναδεικνύουν ως ξεχωριστό πρότυπο τον Μέγα Βασίλειο για καθέναν που «έχει διαταχθεί να γίνει θεός», όπως ο ίδιος έλεγε, δηλαδή κάθε χριστιανό οποιασδήποτε τάξης και ηλικίας…

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Ζωής Χορηγός το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση

Για να κατανοήσουμε το Άγιο Πνεύμα χρειαζόμαστε… το Άγιο Πνεύμα.
Στο βιβλίο «Ζωής Χορηγός, το Άγιο Πνεύμα στην Ορθόδοξη Παράδοση», οι στοχασμοί των Αγίων -των πρώτων Αγίων της Αγίας Γραφής, των μεταγενέστερων Αγίων της ιερής ιστορίας- είναι εμφανείς καθώς χρησιμοποιούν αφειδώλευτα σχετικές παραπομπές και ιστορίες αλλά -ελπίζω- και στον τρόπο με τον οποίον συνεισφέρουν στο δικό μου κείμενο. Το πλαίσιο γύρω από το οποίο είναι χτισμένος ολόκληρος αυτός ο στοχασμός είναι μία παλιά προσευχή στο Άγιο Πνεύμα (μία προσευχή πού προτρέπω τον αναγνώστη να ενσωματώσει στις δικές του προσευχητικές συνήθειες). «Σπάζοντας» την προσευχή αυτή σε φράσεις, στοχαζόμαστε τις αλήθειες και τους θησαυρούς που μπορεί να αποδώσει κάθε μία από αυτές. Η μόνη επιπλέον προσευχή που μπορεί να κάνει ο συγγραφέας είναι: στο τέλος, όλα όσα θα απομείνουν από το βιβλίο στην καρδιά και τον νου των αναγνωστών να είναι μόνον εκείνα που το Ίδιο το Άγιο Πνεύμα έχει τοποθετήσει εκεί. (π. John Oliver)

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Παναγιώτης Καγιαλής
Φιλολογική επιμέλεια: Δήμητρα Γκούτη-Τσιαμπόκαλου

9,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Η Αποκάλυψις του Ιωάννου

Με πατερική ανάλυση.

Η παρούσα έκδοση της Αποστολικής Διακονίας επιθυμεί να συμβάλει στην όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση των μηνυμάτων του αποκαλυπτικού αυτού βιβλίου, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει πολλούς να προσεγγίσουν σωστά το ιερό κείμενο.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 298

15,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Η Γένεσις – τόμος Α΄

Χριστιανική Κοσμολογία και Ανθρωπολογία

Με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κομνηνείου εκδίδει τον πρώτο τόμο των κατηχητικών μαθημάτων του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου, που αναφέρονται στη χριστιανική Κοσμολογία και χριστιανική Ανθρωπολογία και είχαν ως βάση τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως. Τα μαθήματα αυτά έγιναν στο ανώτερο κατηχητικό θηλέων του Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.

71 απομαγνητοφωνημένα κατηχητικά μαθήματα

Τόμος Α΄

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 296

Α΄ Έκδοση: 05/2017

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Η Γένεσις – τόμος Β΄

Χριστιανική Κοσμολογία και Ανθρωπολογία

Με τη χάρη και την ευλογία του Αγίου Τριαδικού Θεού μας, η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Κομνηνείου εκδίδει τον δεύτερο τόμο των κατηχητικών μαθημάτων του μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου, που αναφέρονται στη χριστιανική Κοσμολογία και χριστιανική Ανθρωπολογία και είχαν ως βάση τα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως. Τα μαθήματα αυτά έγιναν στο ανώτερο κατηχητικό θηλέων του Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης.

71 απομαγνητοφωνημένα κατηχητικά μαθήματα

Τόμος Β΄

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 296

Α΄ Έκδοση: 05/2018

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Η εξαήμερος δημιουργία

Η Εξαήμερος Δημιουργία κατά τον Μέγαν Βασίλειον

Απόδοση στην ομιλούμενη γλώσσα των εννέα ομιλιών του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο.

Όταν μελετώ τις ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου στην Εξαήμερο, ανυψώνομαι προς τον Δημιουργό και μαθαίνω τους λόγους της δημιουργίας και θαυμάζω τον Δημιουργό Τριαδικό Θεό περισσότερο από πριν.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 206

Στ΄ Έκδοση

7,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Η ζωή ενός μεγάλου Βασίλειος Καισαρείας

Το 329/30 γεννήθηκε στην Καισαρεία της Καππαδοκίας χαριτωμένο αρχοντόπουλο. Οι γονείς το ονόμασαν Βασίλειο κι αμέσως το έδωσαν να το μεγαλώσει φτωχή γνωστή τους οικογένεια, που ζούσε κοντά στη Νεοκαισάρεια του Πόντου.
Για ποιο λόγο ακριβώς οι γονείς δεν κράτησαν το μωρό κοντά τους δε γνωρίζουμε. Ίσως γιατί έτσι γινόταν με τις πλούσιες οικογένειες που είχαν όνομα και θέση. Ίσως γιατί στον τοκετό αρρώστησε η μητέρα ή δεν είχε δικό της γάλα να δώσει στο παιδί.
Όποια πάντως κι αν ήταν η αιτία, ο μικρός Βασίλειος έκανε το πρώτο ταξίδι της ζωής του, από την Καππαδοκία στον Πόντο. Από την πολυάνθρωπη κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα Καισαρεία στη γνωστή Νεοκαισάρεια, όπου ο πατέρας του είχε σημαντική κτηματική περιουσία κι εργαζόταν σαν συνήγορος.
Στο ζευγάρι μάλιστα που ανέλαβε το μεγάλωμα του Βασιλείου οι γονείς του υπήρξαν γενναιόδωροι. Τους διευκόλυναν με κτήματα και τους δάνεισαν δούλους, που δούλευαν για χάρη τους και μετά το θάνατο των γονέων του Βασιλείου.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 536

Θ΄ Έκδοση: 2018

5,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα