Αγία-Μαρίνα-εικόνα-ξύλινη
Επιλογή
Κοίμηση-της Θεοτόκου-εικόνα-ξύλινη
Επιλογή