Θεία Λατρεία προσδοκία και όρασις Θεού

Το παρόν βιβλίο περιέχει ομιλίες και κατηχήσεις, οι οποίες αναφέρονται τόσο στη Λατρεία – κυρίως στη Θεία Λειτουργία – αποκάλυψη του Χριστού, όσο στη βίωση της παρουσίας του και την ικάνωσίν μας “πρός τό δέξασθαι τά θεία δώρα και φυλάξαι”.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 264

Β΄ έκδοση: 06/2009

18,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα
ΟΙΚΟΣ-ΘΕΟΥ-ΠΥΛΗ-ΟΥΡΑΝΟΥ

Οίκος Θεού πύλη ουρανού

Περί μοναχισμού, γέροντος και υποτακτικού

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται κατηχήσεις και λόγοι του Γέροντός μας, οι οποίοι έλαβαν χώραν στην Ι. Μονή Σίμωνος Πέτρας και στο Ι. Κοινόβιον Ορμυλίας, μεταξύ των ετών 1978-1982. Ως κεντρικό θέμα έχουν τον μοναχισμό, τον ρόλο του Γέροντος στην πνευματική ζωή του μοναχού, καθώς και την σχέση του υποτακτικού και εν γένει του πνευματικού τέκνου με τον Γέροντα.

Πρόλογος: Αρχιμ. Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου

20,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Περί Αγάπης Ερμηνεία στον Άγιο Μάξιμο

Η παρούσα έκδοση με τίτλο “Περί αγάπης-Ερμηνεία στον Άγιο Μάξιμο” διασώζει κατηχήσεις του Γέροντος Αιμιλιανού, που απευθύνθηκαν προς τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και τις μοναχές του Ιερού Κοινοβίου Ορμύλιας, το έτος 1975. Σε αυτές ερμηνεύονται κεφάλαια της Δευτέρας Εκατοντάδος περί αγάπης του αγίου Μαξίμου του Ομολογητού από τον δεύ­τερο τόμο της Φιλοκαλίας των Ιερών Νηπτικων. Το κείμενο παραδίδεται στον αναγνώστη απαλλαγμένο από στοιχεία προφορικού λόγου, τυχόν επαναλήψεις, καθώς και ειδικότερες αναφορές στα πνευματικά του τέκνα. Διατηρήθηκαν όμως ο ρυθμός, καθώς και οι γλωσσικές και συντακτικές ιδιομορφίες, στοιχεία χαρακτηριστικά και σημαντικά για την κατανόηση των λόγων του Σεβαστού Γέροντος. Επιλέγοντας τα κεφάλαια, ο Γέροντας αποδίδει με πληρότητα και ενάργεια το πνεύμα του αγίου. Συναρπαστικός και βιωματικός ο λόγος του, ερμηνεύει με τρόπο θαυμαστό την πνευματική παράδοση της Εκκλησίας. Παράλληλα, τονίζει με έμφαση ότι τα λόγια του αγίου Μαξίμου δεν αφορούν μόνον τους μοναχούς, αλλά πάσαν σάρκα, κάθε άνθρωπο.

Προλογίζει ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 180

Α΄ έκδοση: 11/2015

16,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Περί προσευχής

Ερμηνεία στον Όσιο Νείλο τον Ασκητή

Στην παρούσα έκδοση, ο Γέροντας Αιμιλιανὸς δεν αρκείται μόνο σε μια απλὴ μετάφραση του κειμένου του Οσίου Νείλου, ούτε σε μια διδακτικὴ ανάλυσή του. Ούτε πάλι περιορίζεται στην περιγραφή του τρόπου και της μεθόδου της προσευχής, αλλά χρησιμοποιώντας τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας αποκαλύπτει την ουσία και το πνεύμα της προσευχής και γενικότερα αναδεικνύει το βάθος της πνευματικής ζωής. Δεν είναι καλός διδάσκαλος· είναι αληθινός μυσταγωγός.

16,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Προσμονή Θεού. Λόγοι περί ασθενείας, πόνου και θανάτου

Ο Γέροντας Αιμιλιανός, βαθύτατα πεπεισμένος ότι ο δίκαιος “μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν”, πάντα προέτρεπε τα τέκνα του να αντιμετωπίζουν την ασθένεια και τον θάνατο ως υιοί Θεού. Θεωρούσε δε τόσο αυτονόητη την παρουσία του πόνου στην ζωή του πιστού, ώστε έλεγε πως “μόνον αν μας ξεχάση ο Θεός ή αν εμείς ξεχάσωμε τον Θεόν, υπάρχει ενδεχόμενο να μείνωμε χωρίς πόνο και χωρίς τους κτύπους μιας ασθενείας”.
Οι κατηχήσεις και ομιλίες του περί ασθενείας και θανάτου, που εν πολλοίς απορρέουν από κάποιο σημαντικό γεγονός, αποτελούν το περιεχόμενο του παρόντος τόμου, και έχουν απευθυνθή είτε προς τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, είτε προς τις μοναχές του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού Ορμυλίας, είτε προς τους εν τω κόσμω πιστούς, κατά τα έτη 1975-1990.
Οι ως άνω ομιλίες και κατηχήσεις παρατίθενται με κατά το δυνατόν θεματική αλληλουχία. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η ευκαιρία να συμπορευθούμε με τον ομιλητή, αφ’ ενός μεν στα ύψη της τελειότητος και ακριβείας, αφ’ ετέρου δε στα βάθη της οικονομίας, όπου ο Γέροντας αγκαλιάζει την ανθρώπινη αδυναμία, παρηγορεί, ενθουσιάζει και ενδυναμώνει.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 304

Α΄ Έκδοση: 01/2018

18,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι