Αγνή Παρθένε

Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας. Περιέχει τον ύμνο του Αγίου Νεκταρίου “Αγνή Παρθένε Δέσποινα”.

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Εσπερινός

Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας. Περιέχει την ακολουθία του Εσπερινού.

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Θεία Λειτουργία

Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας. Περιέχει ύμνους από την Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Ιεροδιακονικόν

Περιέχον άπασαν την διάταξιν της ιεροδιακονίας εις τον Εσπερινόν, τον Όρθρον και τας Τρεις Θείας Λειτουργείας. Ως και εις ετέρας ιεράς ακολουθίας και τελετές.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες:190

Γ΄ Έκδοσις (Επαυξημένη και βελτιωμένη): 02/2003

15,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Μαθητεύοντας στον γέροντα της Αναλήψεως Ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη

Από τα σπουδαιότερα, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά που έχει να παρουσιάσει στην σύγχρονη ιστορία η Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους είναι το διακριτικό πρόσωπο του για δέκα περίπου χρόνια ηγουμένου της π. Ιερωνύμου. Γόνος της αγιοτόκου Μικράς Ασίας, φυτεύθηκε στο περιβόλι της Παναγίας και της αγιότητος και έδωσε τα άνθη των αρετών και τους καρπούς της αγιωσύνης του στο Μετόχι της Αναλήψεως.

8,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας – CD

Ο Νέος Συναξαριστής συντάχθηκε αρχικά στα γαλλικά από τον ιερομόναχο Μακάριο Σιμωνοπετρίτη για τις ανάγκες της ιεραποστολής. Η ελληνική έκδοση έγινε σε δώδεκα τόμους από τις εκδόσεις “Ίνδικτος”. Βασίζεται στο Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως, με τις προεκτάσεις που είχε δώσει ο όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και συμπεριλαμβάνει όλους τους Αγίους των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, τους πρόσφατα αναγνωρισμένους Αγίους (π.χ. οσίους Πορφύριο, Παΐσιο, Ιουστίνο Πόποβιτς, Γεώργιο Καρσλίδη), όπως και μια επιλογή από τους πλέον γνωστούς Αγίους της Δύσεως προ του Σχίσματος. Ο Νέος Συναξαριστής αποτελεί λοιπόν σήμερα την πληρέστερη ορθόδοξη αγιολογική συλλογή.

Ενιαίο πακέτο με 12 cd’s, συνολικής διάρκειας άνω των 250 ωρών. Άριστο πνευματικό βοήθημα για όσους δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να μελετούν καθημερινά τους βίους των εορταζόντων Αγίων.

Κείμενο: Ιερομόναχος Μακάριος Σιμωνοπετρίτης

Μετάφραση: Γ.Ν. Πεντζίκης, Ξεν. Κομνηνός, Σωτ. Γουνελάς

Ανάγνωση: Ιερομόναχος Γρηγόριος Σιμωνοπετρίτης

Ψαλμωδία: Χορός ιεράς μονής Σιμωνόπετρας

Έκδοση: 2017

40,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος

Ψάλλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας.

10,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Παράκλησις

Ψάλλουν οι μοναχοί της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους. Περιέχει τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα για την Υπεραγία Θεοτόκο.

10,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα

Προεστωτικόν

Περιέχον άπαντα τα εν ταις ιεραίς ακολουθίαις τω προεστώτι ανήκοντα.

Συχνάκις εις τα λειτουργικά μας βιβλία συναντώμεν την προειδοποιητικήν σημείωσιν, η οποία έλαβε και παροιμιακήν σημασίαν, “ως δόξει τω προεστώτι”.
Υπό τον όρον “προεστώς”, εις την καθημερινήν λατρείαν της Εκκλησίας μας, νοείται ο έχων τα πρωτεία ή πρεσβεία τιμής, προερχομένης είτε εκ της διοικητικής του θέσεως, είτε εκ της προσωπικής του αξίας. Και εις μεν τας Ιεράς Μονάς κατ’ εξοχήν “προεστώς”, εξ οφφικίου, είναι ο εκάστοτε καθηγούμενος ή ο αναπληρωτής αυτού, εις δε τας ενοριακάς συνάξεις ο τοπικός επίσκοπος, είτε οιοσδήποτε έτερος λειτουργός του θυσιαστηρίου.
Ο ρόλος του τοιούτου “προεστώτος”, ως γνωρίζομεν, έγκειται εις την ανάγνωσιν επικαίρων και σημαντικών προσευχητικών κειμένων, ως εκ προσώπου του συνευχομένου λάου, άτινα θεωρούνται και τρόπον τινά “επίσημα”, παραχωρούμενα, ιδίως εις τας Ιεράς Μονάς, ενίοτε και εις επισήμους και υψηλούς φιλοξενουμένους προσκυνητάς και επισκέπτας “τιμής ένεκεν”.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 192

Β΄ Έκδοση: 06/2006

15,00 
Γρήγορη ματιά
Προσθήκη στο καλάθι

Τυπικόν Μεθοδίου Ιερομονάχου

Πρόκειται για τυπικές σημειώσεις πάνω στην πολύπτυχη και πολυποίκιλη λειτουργική παράδοση του Αγίου Όρους. Είναι γεγονός ότι η Αγιορείτικη λατρευτική ζωή, αν και έχει ενιαίο λειτουργικό κορμό, χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, εφόσον κάθε Μονή έχει τις δικές της τυπικές διατάξεις και παραδόσεις. Εξαιτίας τούτου το έργον του Σιμωνοπετρίτη λογίου αποτελεί συμπληρωματικό βοήθημα κατά την τέλεση των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού, αλλά και πολύτιμη πηγή για την κατανόηση και μελέτη των αγιορείτικων ακολουθιών.
Η έκδοση του Τυπικού του Μεθοδίου αποτέλεσε ρητή επιθυμία του μακαριστού λειτουργιολόγου καθηγητή Ιωάννη Φουντούλη προς την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους. Ο αείμνηστος Φουντούλης έθεσε τον πρώτο θεμέλιο λίθο στην κριτική έκδοση του κειμένου, διέγνωσε στις σελίδες του τυπικού του Μεθοδίου διατάξεις του Τυπικού του Αγίου Σάββα και επιμελήθηκε την πρώτη ύλη της έκδοσης.
Το βιβλίο προλογίζει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισαίος και το Εισαγωγικό σημείωμα υπογράφει ο Ιερομὀναχος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ο οποίος επιμελήθηκε και την τελική έκδοση. Η Ιερά Μονή ευελπιστεί έτσι ότι η δημοσίευση του έργου αυτού θα συμβάλει σημαντικά στην μελέτη των διαφόρων τυπικού χαρακτήρος προβλημάτων, που ανακύπτουν σήμερα στη ζώσα λειτουργική ζωή, παραδίδοντας ταυτοχρόνως στους ειδικούς μελετητές μία αυθεντική πηγή για επισταμένη ενασχόληση με ένα τόσο σημαντικό, αλλά σε πολλούς ελάχιστα γνωστό αντικείμενο, όπως είναι το Τυπικό.
Ας σημειωθεί επίσης ότι το Τυπικόν του ιερομονάχου Μεθοδίου αποτελεί έργον μακράς πείρας και πολυετούς εργασίας, καθώς ο γράφων διακόνησε ως τυπικάρης και ήταν γνώστης των τυπικών εκτός της Ι.Μ. Σίμωνος Πέτρας και άλλων μοναστηριών του Αγίου Όρους, καθώς και του ναού του Πρωτάτου. Ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της εκδόσεως είναι ο παν-αγιορειτικός χαρακτήρας των ιδιοχείρων σημειώσεων και σχολιασμών των τυπικών διατάξεων που κάνει ο συντάκτης.
Η έκδοση είναι καλαίσθητη μέσα στο πνεύμα της αγιορείτικης λιτότητας και σεμνότητας και προκαλεί τον φιλακόλουθο αναγνώστη και τον ερευνητή της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας να εντρυφήσει στις σελίδες της.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 432

Έκδοση: 2016

21,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα