Η-ΚΑΙΝΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ-ΜΑΛΑΚΟ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Η Καινή Διαθήκη

Το πρωτότυπο κείμενο, κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με νεοελληνική απόδοση του Χρήστου Σπ. Βούλγαρη Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου, Ομοτίμου Καθηγητού και τ. Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την ευλογία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και την Έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

“… Από γλωσσικής πλευράς κατεβλήθη προσπάθεια ν΄ αποφευχθούν οι γλωσσικές ακρότητες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το λεξιλόγιο είναι ανάλογο προς την ιερότητα του κειμένου και την πνευματικότητα των θεόπνευστων διδασκαλιών του…. Το γλωσσικό ιδίωμα που επελέγη είναι το πλέον εύληπτο και απλό, δυνάμενο να κατανοηθεί και από τους πλέον απαίδευτους Έλληνες. Τόσο απλό μάλιστα, ώστε αν κάποτε χρειασθεί περαιτέρω απλούστευση, θα σημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν παύσει να ομιλούν την Ελληνική γλώσσα…” (από την Εισαγωγή της εκδόσεως)

12,00 
Γρήγορη ματιά
Διαβάστε περισσότερα
Η-ΚΑΙΝΗ-ΔΙΑΘΗΚΗ-ΣΚΛΗΡΟ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ-1-ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

Η Καινή Διαθήκη

Το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης, κατά την έκδοση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με νεοελληνική απόδοση του Χρήστου Σπ. Βούλγαρη Άρχοντος Διδασκάλου του Ευαγγελίου, Ομοτίμου Καθηγητού και τ. Κοσμήτορος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με την ευλογία της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και την Έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

“… Από γλωσσικής πλευράς κατεβλήθη προσπάθεια ν΄ αποφευχθούν οι γλωσσικές ακρότητες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το λεξιλόγιο είναι ανάλογο προς την ιερότητα του κειμένου και την πνευματικότητα των θεόπνευστων διδασκαλιών του…. Το γλωσσικό ιδίωμα που επελέγη είναι το πλέον εύληπτο και απλό, δυνάμενο να κατανοηθεί και από τους πλέον απαίδευτους Έλληνες. Τόσο απλό μάλιστα, ώστε αν κάποτε χρειασθεί περαιτέρω απλούστευση, θα σημαίνει ότι οι Έλληνες έχουν παύσει να ομιλούν την Ελληνική γλώσσα…” (από την Εισαγωγή της εκδόσεως)

14,00 
Γρήγορη ματιά
Επιλογή