Εγχειρίδιον Μεθοδικόν

Ὠφέλιμον κατὰ πολλὰ καὶ ἀναγκαῖον, περὶ τοῦ Μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ ἐξετάσεως τῆς συνειδήσεως ἐκεινῶν ὁποὺ ἐπιθυμοῦσι νὰ ἐξομολογηθοῦν ὀρθὰ καὶ πιστά. [Βενετία 1622]

«Καὶ τώρα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ εἰς τούτους τοὺς καιροὺς τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, ὁποὺ φθάνει ἡ σωτηρία τοῦ χριστωνύμου λαοῦ καὶ τῶν ἁμαρτημάτων του ἡ ὠφέλιμος κάθαρσις, ἠθέλησα καὶ τὰ ὅσα ἐσυνάθροισα εἰς τοῦτο τὸ βιβλιόπουλον νὰ τὰ δώσω εἰς τὴν στάμπα διὰ εὐκολότητα τοῦ μετανοοῦντος, καὶ τοῦ πνευματικοῦ πατρὸς ἄνεσιν. Ἀνίσως καὶ ἀγοράζοντάς το ὁ καθείς σας, θέλετε τὸ ἔχει εἰς τὸν κόλπον σας ὡς πράγμα ἀναγκαιότατον, διαβάζοντάς το καὶ ξαναδιαβάζοντάς το κὰν ὡσὰν κάμνετε εἰς τὰ βιβλία τὰ μυθώδη καὶ ζημιωτικὰ τῆς ψυχῆς σας, θέλετε ὠφεληθεῖ πολλότατα, εἰ δὲ καὶ δὲν θέλετε τὸ χρειασθεῖ, δὲν θέλετε ἔχει πλέον πρόφασιν πὼς δὲν ἠξεύρετε τίποτες».
Με τούτα τα λόγια ο ιερέας του Αγίου Γεωργίου της Βενετίας Νικηφόρος Πασχαλέας προλογίζει το 1622 την πρώτη έκδοση του βιβλίου του Ἐγχειρίδιον Μεθοδικόν. Το «βιβλιόπουλον» αυτό υπήρξε ο πρώτος συστηματικός οδηγός για το Μυστήριο της Εξομολογήσεως που κυκλοφόρησε στα Ελληνικά από μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εκδίδεται εδώ για πρώτη φορά στα νεότερα χρόνια. Η έκδοση του κειμένου συνοδεύεται από εισαγωγή για τον συγγραφέα και το έργο του, και από σχόλια που υπομνηματίζουν θεολογικά το κείμενο.

Εισαγωγή, Κείμενο, Σχόλια, Γλωσσάρι: Γεώργιος Ι. Βλαχάκης

18,00 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί Προλόγου: Ειρήνη Σολομωνίδη, «Η έκδοση Εγχειρίδιον Μεθοδικόν (Πινέλλι, 1662) στη συλλογή Θεολογία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης»
Προλογικό σημείωμα του επιμελητή
Συντομογραφίες
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ
1.1. Ο Ο Νικηφόρος Πασχαλέας και η ελληνική αδελφότητα της Βενετίας
1.2. Ο Ο φιλοκαθολικός Θεοφάνης Ξενάκης και η Μητρόπολη Φιλαδελφείας
1.3. Ο Ο εκκλησιάρχης Θεοδόσιος Φλώρος και η σχέση του με το Eγχειρίδιον Μεθοδικόν
1.4. Ο Ο τυπογράφος Antonio Pinelli
1.5. Χρονολογικός πίνακας: Η εποχή, τα πρόσωπα, οι εκδόσεις
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΟΧΗ
2.1. Μετάνoια: «Η βρύση της θεϊκής ελεημοσύνης»
2.2. Το τρίπτυχο της μετανοητικής διαδικασίας
2.3. Η «κατ’ εἶδος ἐξομολόγησις». Εγχειρίδιον μεθοδικόν
ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
3.1. Η εμπιστοσύνη στον Θεό και η επίκληση του ονόματός του
3.1.1. «Νὰ τιμᾶται ὁ Θεὸς ἀπάνω εἰς ὅλα τὰ πράγματα»
3.1.2. «Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ»
3.2. Η επιθυμία του αλλοτρίου
3.2.1. «Οὐ κλέψεις καὶ οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τοῦ πλησίον σου εἰσί»
3.2.2. «Οὐ μοιχεύσεις καὶ οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναίκα τοῦ πλησίον σου»
3.3. Η αφαίρεση της ζωής και η καταφρόνηση του «άλλου»
3.3.1. «Οὐ φονεύσεις»
3.3.2. «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις»
3.4. Η αργία της Κυριακής και ο σεβασμός στους γεννήτορες
3.4.1. «Μνήσθητι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν»
3.4.2. «Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα σου» Εγχειρίδιον μεθοδικόν
Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
4.1. Η πρώτη έκδοση, 1622: Διάρθωση και δομή του περιεχομένου
4.2. Το Ἐξομολογητάριον του 1673
4.3. Η τρίτη έκδοση, του 1785
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
III. ΣΧΟΛΙΑ
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
VΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ
VΙΙ. Ε ΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

Βάρος 0,550 kg
Διαστάσεις 14,3 × 2 × 23 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Γεώργιος Ι. Βλαχάκης,

Νικηφόρου Πασχάλεως

Εκδόσεις

Εκδόσεις Αρμός

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Εγχειρίδιον Μεθοδικόν”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…