Η Ελλάδα στις Φλόγες του Πολέμου 1940-1944

Το ανά χείρας βιβλίο, περιγράφει με σχετική συντομία και με όση ακρίβεια και αντικειμενικότητα ήταν ανθρωπίνως δυνατό, τα γεγονότα που συντάραξαν τον κόσμο κατά την διάρκεια των ετών 1939-1944. Μέσα από τις περιγραφές αυτές, αναδεικνύονται οι βιβλικές καταστροφές με τις εκατόμβες των θυμάτων που σημειώθηκαν σε όλη την έκταση της ευρωπαϊκής ηπείρου, καθώς επίσης και ο χαρακτήρας, ο ρόλος και η συμβολή στις εξελίξεις αυτές των πρωταγωνιστών που έγραψαν την νεώτερη ιστορία της Ευρώπης. Μέσα σ’ αυτή τη δίνη των παγκόσμιων εξελίξεων, η Ελλάδα, μια μικρή χώρα στο νοτιότερο άκρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, βρέθηκε κατά την εποχή εκείνη στην ανάγκη να δείξει για μια ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο ότι, η υλική δύναμη και ο όγκος των στρατευμάτων που διαθέτει ο αντίπαλος, δεν είναι σε θέση να κάμψουν τη θέληση ενός λαού να αμυνθεί αποτελεσματικά, όταν αισθάνεται ότι προσβάλλεται βάναυσα το δικαίωμά του να ζήσει ελεύθερος. Το βιβλίο αυτό, δίνει μια γενική εικόνα των πολεμικών συγκρούσεων που έλαβαν χώρα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα δε αποτελέσματα των συγκρούσεων αυτών, όπως τελικά διαμορφώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, ακόμα και ένα μικρό έθνος όταν αγωνίζεται με όλη τη δύναμη των παραδόσεων και των ιερών του αξιών, μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιας εμβέλειας ανατροπές στον ρου των γεγονότων. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν με αδιαμφισβήτητο τρόπο τη διαχρονικότητα της ρήσης του εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά ότι: “η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα”. Μας επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι Έλληνες στηριγμένοι στην άρρηκτη ενότητα και στις αστείρευτες αρετές τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλες τις αντιξοότητες και στο τέλος με όπλο τη γνώση, την ηθική και το δίκαιο, να συνεχίσουν το πολιτιστικό τους ρόλο μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

25,90 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
κ. Παναγιώτη Κ. Ζάρα
Αντιστράτηγου Ε.Α., Επίτιμου Διοικητού ΑΣΔΥΣ 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
του συγγραφέα 15
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 39
Το πολιτικοστρατιωτικό περιβάλλον στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την προ της ιταλικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδος περίοδο
1.1 Εισαγωγικά 39
1.2. Αίτια της παγκόσμιας σύρραξης 40
1.3. Άνοδος του Χίτλερ στην εξουσία 41
1.3.1. Το Ναζιστικό καθεστώς 1933-1945 42
1.3.2. Η Luftwaffe 45
1.4. Διεθνείς εξελίξεις κατά την περίοδο των ετών 1938-1940 47
1.5. Οι ένοπλες δυνάμεις του Τρίτου Reich 48
1.6. Το πρόβλημα της Τσεχοσλοβακίας
και η συμφωνία του Μονάχου 51
1.7. Το Ρωσογερμανικό σύμφωνο μη επιθέσεως και η τύχη της Πολωνίας 55
1.8. Η προώθηση της Ρωσίας στις Βαλτικές χώρες 59
1.9. Η θέση του Χίτλερ έναντι της Ιταλίας και της Σκανδιναβίας 60
1.10. Στροφή της Γερμανίας προς Δυσμάς 61
1.11. Είσοδος της Ιταλίας στον πόλεμο 65

22
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
1.12. Το Γερμανικό σχέδιο επίθεσης κατά της Βρετανίας 66
1.13. Η μάχη της Αγγλίας 67
1.13.1. Η έναρξη της επίθεσης 70
1.13.2. Η αναστροφή των εξελίξεων 72
1.14. Το τριμερές σύμφωνο του Άξονα 73
1.15. Προσανατολισμός της Γερμανίας στον χώρο της Βορείου Αφρικής 74
1.15.1. Προσπάθεια προσεταιρισμού της Ισπανίας και της Γαλλίας του Vichy 74
1.15.2. Ο ρόλος της Ιταλίας στο μέτωπο της Αφρικής 75
1.16. Στροφή του Χίτλερ προς τη Ρωσία και οι θέσεις του στα Βαλκάνια 77
1.16.1. Η Βαλκανική πολιτική του Χίτλερ 78
1.16.2. Οι θέσεις του Μουσολίνι έναντι της πολιτικής του Χίτλερ στα Βαλκάνια 80
1.17. Σχέσεις μεταξύ Χίτλερ και Μουσολίνι (ανταγωνισμός και καχυποψία) 81
1.18. Τα σχέδια του Χίτλερ και η στρατηγική θέση της Ελλάδος 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 87
Η εξωτερική πολιτική της Ιταλίας και τα σχέδια κατά της Ελλάδος
2.1. Ιστορικό: Η Οικονομική και Πολιτική κατάσταση στην Ιταλία κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου 87
2.2. Η εξωτερική πολιτική του Μουσολίνι 90
2.2.1. Οι Ιταλοελληνικές σχέσεις κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου 92
2.2.2. Η επέκταση των κατακτητικών σχεδίων της Ιταλίας μετά την σύναψη συμμαχίας με την Γερμανία 94
2.3. Τα σχέδια της Ιταλίας κατά της Ελλάδος 96
2.3.1. Οι ενέργειες των Ελλήνων για αποφυγή της ρήξεως και η στάση της ιταλικής διπλωματίας 100
2.4. Η Προπαρασκευή της Ιταλικής εισβολής και οι θέσεις της Γερμανίας 101
23
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
2.5. Τελικές διαδικασίες πριν από την επίθεση κατά της Ελλάδος 104
2.6. Γιατί επελέγη η 28η Οκτωβρίου ως ημέρα εισβολής 105
2.7. Η Επίδοση του Τελεσιγράφου 110
2.8. Οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων από Ελληνικής πλευράς 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 115
Η ώρα της Ελλάδος (Εξελίξεις μετά την επίδοση του τελεσίγραφου)
3.1. Στρατηγικός σχεδιασμός
και συγκρότηση των αντιπάλων δυνάμεων 115
3.2. Το Ιταλικό σχέδιο επίθεσης 116
3.3. Το αμυντικό σχέδιο των Ελληνικών δυνάμεων 118
3.4. Οι δυνάμεις των αντιπάλων κατά τη διάρκεια του Ελληνοιταλικού πολέμου 119
3.5. Η ετοιμότητα των Ελληνικών μονάδων και οι αυθόρμητες εκδηλώσεις του Λαού 122
3.6. Η Ώρα της Εισβολής 124
3.7. Η αντίδραση του Χίτλερ και η συνάντησή του με τον Μουσολίνι στη Φλωρεντία 127
3.8. Ο προκαλυπτικός αγώνας των Ελληνικών δυνάμεων 129
3.9. Το Σθένος, η Ψυχική και Σωματική Αντοχή τα αποτελεσματικά όπλα των Ελλήνων 133
3.10. Η Σθεναρή Αντίσταση των Ελλήνων σε όλο το Μέτωπο 136
3.11. Αναχαίτιση των επιτιθεμένων 141
3.12. Συμμετοχή του Αμάχου Πληθυσμού στον Αγώνα 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 147
Η Ελληνική αντεπίθεση
4.1. Διαταγή γενικής επίθεσης 147
4.2. Εξελίξεις στον τομέα της Ηπείρου 148
4.3. Η μάχη της Πίνδου 152
4.4. Επιχειρήσεις στον τομέα της Β.Δ. Μακεδονίας 162
4.5. Κατάληψη της Κορυτσάς 166
4.6. Η Κατάληψη της Κορυτσάς και ο Ενθουσιασμός του Λαού 167

24
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
4.7. Ο Αντίκτυπος της Νίκης 169
4.8. Η απόφαση του Χίτλερ να επέμβει στρατιωτικά στην Ελλάδα 173
4.9. Επιπτώσεις της Ιταλικής ήττας στην Αλβανία στο εσωτερικό της Ιταλίας 174
4.10. Διακοπή της επιθετικής δραστηριότητας των Ελλήνων 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 185
Η Εαρινή επίθεση των Ιταλών
5.1. Λόγοι που οδήγησαν τον Μουσολίνι στην πραγματοποίηση της επίθεσης 185
5.2. Το πεδίο της μάχης 186
5.3. Εξέλιξη της Μάχης 187
5.3.1. Η Πρώτη εβδομάδα της Εαρινής επίθεσης 187
5.3.2. Δεύτερη εβδομάδα της Εαρινής επίθεσης 199
5.4. Αναχώρηση του Μουσολίνι 200
5.5. Ο επίλογος της Μεγάλης Μάχης 201
5.6. Πώς σχολιάστηκε η Μεγάλη Επιτυχία των Ελληνικών Δυνάμεων 204
5.7. Η δράση του Ναυτικού και της Αεροπορίας 206
5.8. Το Τίμημα της Δόξας 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 213
Αγώνας εναντίον δύο γιγάντων
6.1. Το διπλωματικό παρασκήνιο
πριν από την επέμβαση των Γερμανών 213
6.2. Γενικοί προσανατολισμοί της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 215
6.3. Αναπροσαρμογή των Γερμανικών σχεδίων μετά τις αλλαγές στο διεθνές σκηνικό – εξαιτίας των Ελληνικών επιτυχιών στο Αλβανικό μέτωπο 217
6.4. Η Βρετανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ελλάδα 220
6.4.1. Διεργασίες για τη δημιουργία Βαλκανικού Μετώπου 223

25
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
6.4.2. Οι συζητήσεις και προβληματισμοί για τη διαμόρφωση της τελικής συμφωνίας παροχής Βρετανικής στρατιωτικής βοήθειας 225
6.5. Διαφοροποίηση της Γιουγκοσλαβίας και οι επιπτώσεις της 229
6.5.1. Ειδικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αποσκίρτηση της Γιουγκοσλαβίας από το τριμερές σύμφωνο 234
6.5.2. Η σημασία της Γιουγκοσλαβικής αποσκίρτησης για τα Γερμανικά σχέδια επίθεσης κατά της Ελλάδος 235
6.6. Το σχέδιο επιθέσεως κατά της Γιουγκοσλαβίας 236
6.7. Οργανωτικά προβλήματα των Γερμανικών δυνάμεων κατόπιν του Γιουγκοσλαβικού πραξικοπήματος 238
6.8. Οι δυνάμεις του Γιουγκοσλαβικού στρατού 240
6.9. Ειδικές συνθήκες οι οποίες επηρέασαν την αμυντική ικανότητα του Γιουγκοσλαβικού στρατού 242
6.10. Το Γερμανικό σχέδιο επίθεσης εναντίον της Ελλάδας 243
6.11. Οι Δυνάμεις των αντιπάλων στο Ελληνογερμανικό μέτωπο 246
6.12. Η Γερμανική επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας 250
6.13. Η Ηρωική Αντίσταση των Ελλήνων 254
6.14. Προέλαση των Γερμανικών δυνάμεων στη Νότιο Γιουγκοσλαβία (εν όψει της κυκλωτικής κινήσεως εναντίον της Ελλάδος) 256
6.15. Η κίνηση της 2ας τεθωρακισμένης Γερμανικής μεραρχίας 258
6.16. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο 260
6.17. Τα Ελληνικά Οχυρά: Περιγραφή και Διάταξη 261
6.18. Αεροπορικοί Βομβαρδισμοί 266
6.19. Η Μάχη των Οχυρών 266
6.20. Η Γερμανική εκδοχή για την άμυνα των οχυρών 269

26
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 275
Η διάσπαση του μετώπου και η συνθηκολόγηση
7.1. Η Γερμανική διείσδυση μέσω του Γιουγκοσλαβικού εδάφους 275
7.2. Κατάληψη της Θεσσαλονίκης 277
7.3. Συνθηκολόγηση της Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας 280
7.4. Εκτίμηση της καταστάσεως από Γερμανικής πλευράς στις 9 Απριλίου 282
7.5. Το Ελληνοβρετανικό Συγκρότημα W 282
7.6. Αγώνας τεθωρακισμένων στην περιοχή της Πτολεμαΐδας 285
7.7. Μάχες στην περιοχή του Ολύμπου 288
7.8. Υποχώρηση της πρώτης Ελληνικής στρατιάς 290
7.9. Συνθηκολόγηση της Στρατιάς της Ηπείρου 292
7.10. Βρετανική αντίσταση στις Θερμοπύλες 296
7.11. Κατάληψη του Ισθμού της Κορίνθου 299
7.12. Αναχώρηση του Βασιλέως και της Κυβερνήσεως 300
7.13. Οι αντίπαλοι μπροστά στον ηρωισμό των Ελλήνων 301
7.14. Επιστροφή των ηρώων 303
7.15. Οι Γερμανοί στην Αθήνα 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 313
Η μάχη της Κρήτης
8.1. Στρατηγική σημασία της Κρήτης 313
8.2. Σχεδιασμός της επίθεσης 314
8.3. Δυνάμεις των Αντιπάλων 317
8.4. Έναρξη της επίθεσης 319
8.5. Εξέλιξη της μάχης 322
8.6. Αξιολόγηση της μάχης 326
8.7. Ο ελληνικός στρατός μετά την ολοκληρωτική κατάληψη της Ελλάδος 330
8.8. Ο Ελληνικός Στόλος μετά την ολοκλήρωση της Γερμανικής Κατοχής 332
8.9. Απολογισμός των θυσιών 333

27
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 337
Η τριπλή κατοχή
9.1. «Δρυός πεσούσης…» 337
9.2. Το ενδιαφέρον της Γερμανίας για τον Ελλαδικό χώρο 340
9.3. Κατανομή των κατεχομένων χωρών σε ζώνες μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων 340
9.4. Στρατιωτική και πολιτική διοίκηση των κατεχομένων χωρών της Βαλκανικής 344
9.4.1. Οι Γερμανοί 344
9.4.2. Οι Ιταλοί 347
9.4.2.1. Η κάθοδος των Ιταλών στην ηπειρωτική Ελλάδα 348
9.4.2.2. Υποκίνηση αυτονομιστικών κινήσεων στην Ελλάδα, εκ μέρους της Ιταλίας 351
9.4.3. Βούλγαροι και Ούγγροι 352
9.5. Οι κατοχικές κυβερνήσεις 353
9.5.1. Στην Ελλάδα 353
9.5.2. Στην Κροατία 356
9.5.3. Στη Γιουγκοσλαβία 357
9.6. Οι πρώτοι μήνες της Κατοχής στην Ελλάδα 358
9.7. Η αλαζονεία του κατακτητή 359
9.8. Προπαγάνδα και φόβος 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 363
Η επιχείρηση Barbarossa
10.1. Εισαγωγικά 363
10.2. Το προοίμιο της εισβολής 363
10.3. Το σχέδιο της επίθεσης 366
10.4. Οι δυνάμεις των αντιπάλων 369
10.5. Η έναρξη της επιθέσεως 373
10.6. Ο αιφνιδιασμός των Ρώσων 375
10.7. Η εξέλιξη της επιθέσεως 377

28
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
10.8. Μεταβολή των καιρικών συνθηκών 379
10.9. Αλλαγή των σχεδίων 381
10.10. Η προέλαση προς τη Μόσχα 383
10.11. Η αντεπίθεση των Ρώσων 386
10.12. Τι δεν «πήγε καλά» με την Επιχείρηση BARBAROSSA 391
10.12.1. Η ηγετική φυσιογνωμία του Χίτλερ 391
10.12.2. Απόψεις επί του σχεδίου Barbarossa 392
10.12.3. Τα πραγματικά αίτια της αποτυχίας 394
10.12.4. Τα Βαλκάνια και ο ρόλος της Ελλάδος
στην εξέλιξη της Επιχειρήσεως Barbarossa 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 399
Κατοχή και αντίσταση
11.1. Αστάθεια στις κατεχόμενες χώρες και τα μέτρα των Γερμανών 399
11.2. Έγκαιρη αφύπνιση του λαού 402
11.3. Η συστηματική οργάνωση της Ένοπλης Αντίστασης 405
11.3.1. Ο ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) 406
11.3.2. Το ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) 407
11.3.3. Η ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση) 408
11.4. Ένοπλες Συγκρούσεις 408
11.5. Αντιστασιακή δράση στην Ελλάδα από την άποψη των Γερμανών 410
11.5.1. Πολιτική των δυνάμεων κατοχής έναντι των ανταρτικών οργανώσεων 411
11.5.2. Δράση των ανταρτών το 1942 413
11.5.3. Ενδυνάμωση της ανταρτικής δράσης (έτος 1942) 415
11.6. Εξέλιξη της οργανωτικής δομής των μαχίμων ανταρτικών δυνάμεων 417
11.6.1. Μονάδες και οργανωτική δομή 417
11.6.2. Συστήματα επικοινωνίας των ανταρτικών δυνάμεων 419

29
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
11.6.3. Συστήματα εφοδιασμού 420
11.6.4. Συστήματα εκπαιδεύσεως στον ανταρτικό αγώνα 421
11.7. Τακτικές μάχης εναντίον των εχθρικών στόχων 422
11.8. Χειροτέρευση των συνθηκών για τις δυνάμεις κατοχής (έτος 1942) 424
11.9. Αλλαγή της στάσεως των Ιταλών 424
11.10. Μαύρη αγορά και πείνα 427
11.10.1. Βελτίωση των συνθηκών από το φθινόπωρο του 1942 432
11.10.2. Η φυματίωση και η ελονοσία εχθροί χειρότεροι από τον κατακτητή 433
11.11. Συστηματοποίηση της δράσεως των ανταρτικών δυνάμεων 434
11.12. Μαζικές λαϊκές εκδηλώσεις 437
11.13. Θέση των Γερμανών στο πλαίσιο των εξελίξεων το έτος 1943 437
11.14. Ανάπτυξη των ανταρτικών δυνάμεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 1943 438
11.15. Η μάχη στο Λεσκοβίκι 439
11.16. Μέτρα της Γερμανικής διοίκησης για την πρόληψη της Ιταλικής κατάρρευσης 441
11.17. Ανασυγκρότηση των κατοχικών δυνάμεων σε Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία 442
11.18. Οι μετά τη συμμαχική απόβαση στη Σικελία εξελίξεις 444
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 449
Η πτώση του φασισμού
12.1. Γενικά 449
12.1.1. Οι ήττες των Γερμανών στο Ανατολικό μέτωπο 449
12.1.2. Η απομάκρυνση των Αξονικών δυνάμεων από τη Βόρειο Αφρική 451
12.1.3. Αποφάσεις κατά τη διάσκεψη της Καζαμπλάνκα 455
12.2. Θέσεις της Γερμανικής στρατιωτικής ηγεσίας 456

30
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
12.3. Οχύρωση της Ελλάδος για αντιμετώπιση συμμαχικής απόβασης 457
12.3.1. Επιχείρηση Barkley 1943 458
12.3.2. Επιχείρηση Mincemeat 458
12.4. Επιχείρηση Husky («Βραχνή φωνή») 462
12.5. Οι μετά την απόβαση στη Σικελία εξελίξεις στην Ιταλία 465
12.6. Η καθαίρεση του Μουσολίνι 466
12.7. Αντίδραση των Γερμανών 468
12.8. Συνθηκολόγηση της Ιταλίας 470
12.9. Η θέση του Ιταλικού στρατού μετά τη συνθηκολόγηση και η εφαρμογή της επιχείρησης “Asche” 472
12.10. Η τύχη του Ιταλικού Στόλου 479
12.11. Ο Ιταλικός στρατός στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα (Αντιδράσεις των Γερμανών και των συμμάχων) 480
12.12. Η τύχη του Ιταλικού οπλισμού 490
12.13. Η άγρια καταδίωξη των Ιταλών 491
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 495
Η αντίστροφη μέτρηση
13.1. Το άγριο σφυροκόπημα των συμμάχων σε πόλεις και κέντρα στρατηγικής σημασίας 495
13.2. Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στο Ελληνικό έδαφος 497
13.3. Η νέα Γερμανική μέθοδος αντίδρασης κατά των ανταρτών περί το τέλος του 1943 499
13.4. Προβλήματα των Γερμανικών δυνάμεων μετά την αποσκίρτηση της Ιταλίας 501
13.5. Η κατάσταση στην περιοχή της ομάδας Στρατού Ε – Ίδρυση των Ελληνικών ταγμάτων ασφαλείας 502
13.6. Το σκληρό πρόσωπο του κατακτητή 506
13.7. Τα τάγματα ασφαλείας 511
13.8. Η δράση του τάγματος Ασφαλείας στην περιοχή Αγρινίου 514
13.9. Η ζωή στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο 515

31
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
13.10. Αγριότητες και θηριωδίες του ναζιστικού καθεστώτος και οι πρωταγωνιστές τους 517
13.10.1. Heinrich Himmler (1900-1945) 521
13.10.2. Reinhard Heydrich (1904-1942) 521
13.10.3. Karl Adolf Eichman (1906-1962) 522
13.10.4. Josef “sepp” Dietrich (1892-1966) 523
13.11. Πολιτική επιστράτευση και καταναγκαστική εργασία 524
13.12. Συλλήψεις για καταναγκαστική εργασία στις πόλεις και στην ύπαιθρο 526
13.13. Συστηματική καταστροφή κατοικημένων περιοχών 527
13.14. Τρομοκρατία και σφαγές στην Ελλάδα 529
13.14.1. Η σφαγή του Διστόμου 529
13.14.2. Η σφαγή των Καλαβρύτων 530
13.15. Μπλόκο των Γερμανών στο Παναιτώλιο 530
13.16. «Η Ζωή εν Τάφω…» 532
13.17. Πανωλεθρία των Γερμανών στην περιοχή του Θέρμου Αιτωλ/νίας 534
13.18. Καταστροφή της Μακρυνείας 535
13.19. Πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις των Γερμανών κατά το έτος 1943 535
13.20. Προβλήματα μεταξύ Γερμανών και Βουλγάρων 538
13.21. Η κατάσταση στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος 540
13.22. Το ηθικό των Γερμανικών δυνάμεων κατά την περίοδο του 1943-1944 541
13.23. Επανάληψη των εχθροπραξιών με τις δυνάμεις του Ζέρβα 544
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 547
Η απόβαση στη Νορμανδία (επιχείρηση Overlord)
14.1. Γενικά 547
14.2. Οι πρώτες σκέψεις για την επιχείρηση Overlord (επικυρίαρχος) 548

32
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
14.3. Η επιχείρηση Husky («ΒΡΑΧΝΗ ΦΩΝΗ») ως προοίμιο της επιχείρησης Overlord 549
14.4. Οργάνωση της επιχείρησης Overlord 549
14.4.1. Η σύνθεση του επιτελείου της εκστρατευτικής δύναμης 551
14.4.2. Το σχέδιο της επιχείρησης 551
14.4.3. Αναβολή της επιχείρησης 553
14.5. Δυνάμεις των αντιπάλων 554
14.6. Η Γερμανική άμυνα της περιοχής 554
14.7. Το σχέδιο παραπλάνησης 561
14.8. Η διάταξη των συμμαχικών δυνάμεων 564
14.9. Οριστικοποίηση της ημέρας Η (D. Day) 565
14.10. Αναβολή της επιχείρησης 568
14.11. Η διαταγή έναρξης της επιχείρησης 569
14.12. Οι πρώτες ώρες της απόβασης 570
14.13. Η Γερμανική αντίδραση 573
14.14. Κατάρρευση του τείχους του Ατλαντικού 574
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 577
Η ώρα της απελευθέρωσης
15.1. Εξελίξεις στο Δυτικό και το Ανατολικό Μέτωπο 577
15.2. Εξελίξεις στα Βαλκάνια 579
15.2.1. Ρουμανία 579
15.2.2. Βουλγαρία 580
15.2.3. Ουγγαρία 583
15.2.4. Γιουγκοσλαβία 584
15.3. Εξελίξεις στην Ελλάδα 586
15.4. Σφαίρες επιρροής στα Βαλκάνια και η θέση της Ελλάδος 588
15.5. Οι ταραχές στη Μέση Ανατολή 591
15.6. Η Γερμανική τρομοκρατία και η Ελληνική αντίσταση 593
15.7. Η μάχη της Αμφιλοχίας 594

33
Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1940-1944
15.8. Αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα 596
15.9. Προβλήματα των Γερμανικών δυνάμεων κατά τη φάση της αποχώρησης από την Ελλάδα 597
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 603
Επιπτώσεις της Ελληνικής αντίστασης 1940-1944 στις εξελίξεις του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμβολή τους στη συμμαχική νίκη
16.1. Γενικά 603
16.2. Ενθάρρυνση και ανύψωση του ηθικού των καταπιεσμένων λαών της Ευρώπης 604
16.3. Η εξαιτίας της Ελληνικής αντίστασης ανατροπή των Αξονικών σχεδίων στο Αφρικανικό μέτωπο 606
16.3.1. Τα Γερμανικά σχέδια στη Μέση Ανατολή 607
16.3.2. Η εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Αλβανία και οι επιπτώσεις τους στον πόλεμο της Βορείου Αφρικής 610
16.3.3. Η μάχη της Πίνδου και οι επιπτώσεις της στα σχέδια των Αξονικών δυνάμεων 611
16.3.4. Η μάχη της Ελλάδος και η ανασυγκρότηση των Βρετανικών δυνάμεων στη Βόρειο Αφρική 613
16.3.5. Η τύχη της επαναστατικής κίνησης του Ιράκ 615
16.3.6. Η αποστολή του Ρόμελ στη Βόρειο Αφρική 617
16.4. Υπαναχώρηση των υποψηφίων συμμάχων της Γερμανίας 622
16.4.1. Η εξαρχής εκδήλωση σαφούς προθέσεως των Φράνκο και Πεταίν για συμπαράταξη με τις Αξονικές δυνάμεις 622
16.4.2. Μεταβολή της στάσεως μετά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου 624
16.5. Η καθυστέρηση έναρξης της επιχείρησης Barbarossa. Αίτια και συνέπειες 628
16.6. Λοιποί παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο Ανατολικό μέτωπο 633

34
Παναγιώτης Ι. Φαναριώτης
16.7. Συμπεράσματα 634
16.7.1. Ο ρόλος της Ελληνικής αντίστασης στη μεταστροφή της Αμερικανικής πολιτικής υπέρ του συμμαχικού αγώνα 635
16.7.2. Απόψεις και κρίσεις συμμαχικών παραγόντων και αντιπάλων για τον αγώνα της Ελλάδος και τη συμβολή της στην ανατροπή των εξελίξεων 639
16.7.3. Γενική αξιολόγηση της συμβολής της Ελλάδος στον αγώνα εναντίον των δυνάμεων του Άξονα σε σύγκριση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες 644
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 649
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 677
Παράρτημα 1 677
Παράρτημα 2 687
Παράρτημα 3 692
Παράρτημα 4 694
Παράρτημα 5 696
Παράρτημα 6 698
Παράρτημα 7 700
Παράρτημα 8 702
Παράρτημα 9 704
Παράρτημα 10 706
Παράρτημα 11 708
Παράρτημα 12 710
Παράρτημα 13 712
Παράρτημα 14 714
Παράρτημα 15 716
Παράρτημα 16 718

Βάρος 1,400 kg
Διαστάσεις 17 × 4 × 24 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Παναγιώτης Φαναριώτης

Εκδόσεις

Εκδόσεις Σταμούλη

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Η Ελλάδα στις Φλόγες του Πολέμου 1940-1944”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…