Η Εξομολόγησις

Προτιθέμενοι να ερευνήσωμεν τα κατά το μυστήριον της εξομολογήσεως -της σωστικής ταύτης σανίδος των του βαπτίσματος ναυαγών- τον εξής προεκρίναμεν ν’ ακολουθήσωμεν δρόμον. Εν πρώτοις μεν να παρουσιάσωμεν εν διαγράμματι προ των οφθαλμών του αναγνώστου «Ακολουθίαν και Τάξιν επί εξομολογουμένων» την συνταγείσαν υπό του Οσίου Πατρός ημών και Οικουμενικού Πατριάρχου του Νηστευτού (582-595) όσον οίον τε πλήρη και ικανώς εκφραστικήν του Ορθοδόξου πνεύματος. Είτα δε να υποβάλωμεν την βάσιν και τα σπουδαιότερά της μέρη υπό το ιστορικόν, πατρολογικόν και πρακτικόν της ερεύνης φως. Ούτως η υπό τοιαύτην έννοιαν μελέτη μας θα είναι, ελπίζομεν, ολοκληρωτική, δι’ αυτής δε θα δυνηθώμεν να κρίνωμεν κατά πόσον η αρχαία πειθαρχία διεφυλάχθη και τίνες συστάσεις βαθυγνώμονες εδώ ή εκεί εγκρύπτονται αποσκοπούσαι την εξέγερσιν των πεπτωκυίων ψυχών.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 128

Α΄ Έκδοση: 04/2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’: Τάξις και Ακολουθία επί εξομολογουμένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’: Η αρχαιότης και η εξομολόγησις
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’: Η διάγνωσις εν τη εξομολογήσει
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’: Η λύσις των πεπλημμελημένων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’: Η οδός προς επιστροφήν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’: Η των επιτιμίων διαιτητική
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’: Αμετανοησία και ανάθεμα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ακολουθία των Εξομολογουμένων

Βάρος 0,300 kg
Διαστάσεις 13,5 × 1 × 20,5 cm
ISBN

9789606962646

Συγγραφέας

Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Ν. Καλλινίκου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Η Εξομολόγησις”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…