Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Β΄

Εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Μαρίαν.

Μία μοναδική συλλογή θεομητορικών Παρακλήσεων, που έλειπε μέχρι σήμερα από τις εκκλησιαστικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει 35 Κανόνες στην Θεοτόκο, πολλοί από τους οποίους είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και μάλιστα ολοκληρωμένοι, είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι.

Περιέχονται οι εξής Παρακλήσεις της Θεοτόκου: Παράκλησις Μικρά και Μεγάλη, Παράκλησις στην Γοργοϋπήκοο, στην Προυσιώτισσα, στην Μυρτιδιώτισσα, στην Ελεούσα, στην Πορταΐτισσα (2 κανόνες), στην Γηροκομίτισσα, στην Ζωοδόχο Πηγή (2 κανόνες), στην Θεοτόκο Διώτισσα Κεφαλληνίας, στην Διασώζουσα Πάτμου, στην Κυκκώτισσα Κύπρου, στην Θεοτόκο Πλατυτέρα, στην Παναγία Θεομήτορα, στην Πανάχραντο, στην Οδηγήτρια, στην Παναγία Εικονίστρια, στην αγία Ζώνη (2 κανόνες), στο «Άξιον εστίν».

Υπάρχουν Παρακλητικοί και ικετευτικοί κανόνες για διάφορες ανάγκες: «Υπέρ υγείας νοσούντων» (2 κανόνες), «Για προστασία από εμπρησμούς», «Υπέρ ναυτιλλομένων και γαλήνης θαλάσσης», «Υπέρ αφέσεως αμαρτιών» (με ειδικές ευχές), «Σε περίοδο διωγμού κατά των Χριστιανών», «Κατά πασών των αιρέσεων», «Επί προσδοκία παντός πολέμου» (με ειδικές δεήσεις υπέρ ειρήνης και πάσης ανάγκης), «Ευχαριστήριος μετά την νόσον», «Ευχαριστήριος για απαλλαγή από πανώλη», «ο κατανυκτικός κανόνας του Αγίου Όρους στην υπεραγία Θεοτόκο», οι 3 αρχαίοι κανόνες του Ακαθίστου Ύμνου, και διάφοροι άλλοι κατανυκτικοί και υμνολογικοί κανόνες.

Σε παράρτημα περιλαμβάνονται πολλά μεγαλυνάρια, κατάλληλα για παρακλήσεις, λιτανείες, ιερές αγρυπνίες κλπ, για διάφορες θεομητορικές εικόνες, επίσης «μεγαλυνάρια της Θεοτόκου κατ᾿ αλφάβητον» (πλήρης συλλογή για όλα τα γράμματα του αλφαβήτου), και σειρά 155 μεγαλυναρίων για κάθε θεομητορική εορτή του έτους.

Τόμος Β΄

Α΄ Έκδοση: 10/2016

10,90 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μικρά Παράκλησις
Μεγαλυνάρια Θεοτόκου
Μεγάλη Παράκλησις
Μεγαλυνάρια Θεοτόκου
Εξαποστειλάρια Θεοτόκου
Εις την Θεοτόκον Γοργοϋπήκοον
Μεγαλυνάρια Γοργοϋπηκόου
Εις την Θεοτόκον Προυσιώτισσαν
Μεγαλυνάρια Προυσιωτίσσης
Εις την Θεοτόκον Διώτισσαν Κεφαλληνίας
Ειδικαί δεήσεις
Μεγαλυνάρια Διωτίσσης
Έτερα μεγαλυνάρια Διωτίσσης
Εις την Θεοτόκον Πορταΐτισσαν
Μεγαλυνάρια Πορταϊτίσσης
Της Θεοτόκου Πορταϊτίσσης (έτερος)
Έτερα μεγαλυνάρια Πορταϊτίσσης
Εις την Θεοτόκον Γηροκομίτισσαν
Μεγαλυνάρια Γηροκομιτίσσης
Εις την Θεοτόκον την Διασώζουσαν
Μεγαλυνάρια Διασωζούσης Πάτμου
Εις την Θεοτόκον την Ζωοδόχον Πηγήν (υπέρ υγείας νοσούντων)
Μεγαλυνάρια Ζωοδόχου Πηγής
Εις την Ζωοδόχον Πηγήν (έτερος) (μετά την νόσον ευχαριστήριος)
Εις την Θεοτόκον Ελεούσαν (δια προστασίαν εξ εμπρησμών)
Μεγαλυνάρια Θεοτόκου Ελεούσης
Εις την Θεοτόκον του Κύκκου Κύπρου
Εις την Θεοτόκον την Πλατυτέραν (υπέρ ναυτικών & γαλήνης θαλάσσης)
Μεγαλυνάρια Πλατυτέρας
Εις την Παναγίαν Θεομήτορα
Μεγαλυνάρια Θεομήτορος
Εις την Θεοτόκον Μυρτιδιώτισσαν (λιτανείας εικόνος)
Μεγαλυνάρια Μυρτιδιωτίσσης
Προσόμοια Μυρτιδιωτίσσης
Έτερα μεγαλυνάρια Μυρτιδιωτίσσης
Εις την Τιμίαν Ζώνην της Θεοτόκου
Μεγαλυνάρια Τίμιας Ζώνης
Εις την Τιμίαν Ζώνην (έτερος)
Εις την Θεοτόκον την Εικονίστριαν
Μεγαλυνάρια Εικονιστρίας
Εις την Θεοτόκον Άξιον Εστίν
Μεγαλυνάρια Άξιον Εστίν
Εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον (εν εξομολογήσει αμαρτωλού)
Ευχαί υπέρ αφέσεως
Παράκλησις επί προσδοκία πολέμου και εις επιδρομάς εθνών
Μεγαλυνάρια ειδικά
Ειδικαί δεήσεις
Παράκλησις εις την Θεοτόκον επί διωγμώ κατά των Χριστιανών
Κατανυκτικός εις την Θεοτόκον
Εις την Πανάχραντον Θεοτόκον
Μεγαλυνάρια Παναχράντου
Εις την Θεοτόκον Οδηγήτριαν
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Κανόνες Ακαθίστου Ύμνου
Κανών Ιωσήφ υμνογράφου (συνήθης)
Κανών Ιωαννικίου υμνογράφου
Κανών Νικολάου Κατασκεπηνού
Μεγαλυνάρια θεομητορικά
Ωδή της Θεοτόκου
Εις εκάστην λειτουργίαν
Μεγαλυνάρια κατ’ αλφάβητον
Μεγαλυνάρια θεομητορικών εορτών του έτους
Σεπτεμβρίου
Οκτωβρίου
Νοεμβρίου
Δεκεμβρίου
Φεβρουαρίου
Μαρτίου
Τριωδίου & Πεντηκοσταρίου
Ιουνίου
Ιουλίου
Αυγούστου
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Διάφοροι θεομητορικοί κανόνες
Ικετήριος υπέρ υγείας
Υμνολογικός κατ’ αλφάβητον
Κανών με τα ονομαστήρια της Θεοτόκου
Επί απαλλαγή πανώλους ευχαριστήριος
Κατανυκτικός (Αγίου Όρους)
Κατά πασών των αιρέσεων
Πίναξ ποιητών κατ’ αλφάβητον

Βάρος 0,350 kg
Διαστάσεις 10 × 2,7 × 14,5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

9789605501570

ISBN SET

9789605501587

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Εκδόσεις

Εκδόσεις Παπαδημητρίου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Β΄”

Editorial Review

Ο παρών δεύτερος τόμος αποτελεί συνέχειαν και συμπλήρωμα του πρώτου, μετά του οποίου άλλωστε σννεκδίδεται, καθόσον εκεί μεν συνεκεντρώθησαν ποικίλαι Παρακλήσεις προς την Άγίαν Τριάδα και τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ενταύθα δε περιλαμβάνονται διάφοροι Παρακλητικοί Κανόνες προς την υπεραγίαν Θεοτόκον Μαρίαν, την μητέρα του Κυρίου Ιησού Χριστού, οι οποίοι αποτελούν το κύριον περιεχόμενον του παρόντος τόμου. Ως εκ τούτου ισχύουν και εδώ όσα ελέχθησαν κατά τον πρόλογον τον πρώτου τόμου και εφηρμόσθησαν αι αύται αρχαί κατά την σύνθεσιν του παρόντος. Με την έκδοσιν ταύτην ο εκδοτικός οίκος επιθυμεί, σεβόμενος την λειτουργικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να συμβάλη εις την αρτιωτέραν διεξαγωγήν των λαοφιλών τούτων ακολουθιών.

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…