Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Α΄

Εις την Αγίαν Τριάδα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.

Μία μοναδική συλλογή που έλειπε μέχρι σήμερα από τις εκκλησιαστικές εκδόσεις. Πρόκειται για 24 χρησιμώτατους Παρακλητικούς Κανόνες στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και μάλιστα ολοκληρωμένοι, είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι.

Περιέχονται Παρακλήσεις: στην Αγία Τριάδα (4 κανόνες), σε διάφορες δεσποτικές εορτές (2 Παρακλήσεις για την Μεταμόρφωσι, 2 για τον τίμιο Σταυρό, 1 για την ανάσταση του Λαζάρου, 1 για τον πανάγιο Τάφο του Κυρίου, 3 για την Ανάσταση του Χριστού και το Πάσχα), καθώς και για διάφορες ανάγκες (2 παρακλήσεις για κάθε ασθένεια και νόσο, 2 για λοιμό και πανώλη, 1 για ανομβρία, 1 σε φόβο σεισμού, 1 για κάθε συμφορά και κίνδυνο, 4 κατανυκτικοί κανόνες για κάθε ικεσία).

Η παρούσα συλλογή διανθίζεται επίσης με ποικίλες και ωραιότατες ευχές, με περιεχόμενο ανάλογο προς το ειδικό θέμα κάθε Παρακλήσεως: κατανυκτικές ευχές προς την Αγία Τριάδα, προς τον Ιησού Χριστό, για την Μεταμόρφωση, για την Σταύρωση και τα Πάθη του Κυρίου, για επιδημία πανώλους, επί απειλή σεισμού, για την αντιμετώπιση ασθενειών, για κάθε ανάγκη και βασκανία, και πολλές άλλες. Έτσι ο παρών τόμος είναι ταυτοχρόνως και ένα ειδικό προσευχητάριο, που μπορεί να εξυπηρετήση τόσο τον ιερό κλήρο όσο και τους ευλαβείς πιστούς.

Τέλος σε παράρτημα περιλαμβάνονται –επίσης για πρώτη φορά– περίπου 60 μεγαλυνάρια τριαδικά, αναστάσιμα, κατανυκτικά, σταυρώσιμα νεκρώσιμα και άλλα, καθώς και μία σειρά 100 μεγαλυναρίων που καλύπτουν κάθε δεσποτική εορτή του έτους. Τα μεγαλυνάρια αυτά είναι κατάλληλα για παρακλήσεις, λιτανείες, ιερές αγρυπνίες κλπ.

Τόμος Α΄

Α΄ Έκδοση: 10/2016

10,90 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Εις τον εν Τριάδι Ένα Κύριον και Θεόν
Μεγαλυνάρια Τριαδικά
Ευχή Τριαδική
Προς την Αγίαν Τριάδα
Έτερα τριαδικά μεγαλυνάρια
Ευχή κατανυκτική
Εις την ομοούσιον Τριάδα
Ικεσία προς την Αγίαν Τριάδα
Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Μεγάλυνάρια Δεσποτικά
Ευχαί των 24 ωρών
Ικετήριος εις τον Κύριον Ι. Χριστόν
Στιχηρά προσόμοια
Ευχή εις τον Ιησούν Χριστόν
Εις την Μεταμόρφωση” του Σωτήρος
Μεγάλυνάρια Μεταμορφώσεως
Τροπάρια προσόμοια
Εξαποστειλάρια
Έτερα εις την Μεταμόρφωσιν
Ευχή εις την Μεταμόρφωσιν
Εις τον Τίμιον Σταυρόν
Μεγαλυνάρια Σταυρού
Εξαποστειλάρια Σταυρού
Ευχή εις τον σταυρωθέντα Κύριον
Έτερα εις τον Τ. Σταυρόν
Ευχή εις τον παθόντα Κύριον
Εις τον Πανάγιον Τάφον
Μεγαλυνάρια αγίου Πάθους
Εξαποστειλάρια εις τον αγ. Τάφον
Εις τον Κύριον αναστήσαντα τον Λάζαρον
Μεγαλυνάρια ειδικά
Τροπάρια προσόμοια
Ευχή δια την ανάστασιν του Λαζάρου
Εις τον Σταυρόν και την Ανάστασιν
Εις τον Αναστάντα Κύριον
Μεγαλυνάρια αναστάσιμα
Τροπάρια προσόμοια
Εις την Ανάστασιν του Κυρίου
Ευχή σταυροαναστάσιμος
Εις τον Κύριον επί ανομβρία
Εκτενής επί αυχμώ ανομβρίας
Ευχή επί ανομβρία
Εις την Αγ. Τριάδα εις λοιμικήν ασθένειαν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις επιδημίαν πανώλους
Εις τον Ι. Χριστόν εις φόβον σεισμού
Μεγαλυνάρια
Στιχηρά προσόμοια
Ευχή επί απειλήν σεισμού
Εις τον Κύριον εν πάση συμφορά και θλίψει και κινδύνοις
Μεγαλυνάρια δεσποτικά επί συμφορά
Ευχή εις πάσαν ανάγκην και βασκανίαν
Εις τον Κύριον Ιησούν επί ασθενεία
Ψαλμοί επί ασθενεία
Ευχαί επί αρρώστου (ιερατικοί)
Ευχή επί ασθενεία και νόσω
Εις τον Κύριον δια πάσαν νόσον και ασθένειαν
Εκτενής υπέρ ασθενούντος
Μεγαλυνάρια δεσποτικά επί ασθενεία
Ευχή δια την αντιμετώπισιν ασθενείας
Κατανυκτικός εις τον Κύριον Ι. Χριστόν
Μεγαλυνάρια κατανυκτικά
Ευχή κατανυκτική
Επί απαλλαγή από πανώλους
Ευχή ευχαριστήριος και ικετευτική
Έτερος κατανυκτικός εις τον Κύριον
Ευχή ικετήριος
Τρίτος κατανυκτικός εις τον Κύριον
Προσευχή υπέρ της εκκλησίας
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ
Μεγαλυνάρια δεσποτικά
Εις το μεσονυκτικόν
Στίχοι μεγαλυναρίων
Διάφορα
Τριαδικά
Αναστάσιμα
Δοξολογικά
Σταυρώσιμα
Ικετευτικά
Κατανυκτικά
Νεκρώσιμα
Μεγαλυνάρια δεσποτικών εορτών
Σεπτεμβρίου
Δεκεμβρίου
Ιανουαρίου
Φεβρουαρίου
Τριωδίου
Πεντηκοσταρίου
Αυγούστου
Πίναξ ποιητών κατ’ αλφάβητον

Βάρος 0,350 kg
Διαστάσεις 10 × 2,5 × 14,5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

9789605501569

ISBN SET

9789605501587

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Εκδόσεις

Εκδόσεις Παπαδημητρίου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Α΄”

Editorial Review

Στον παρόντα πρώτο τόμο συνεκεντρώθησαν ποικίλαι Παρακλήσεις προς την Αγίαν Τριάδα και τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Με την έκδοσιν ταύτην ο εκδοτικός οίκος επιθυμεί, σεβόμενος την λειτουργικήν παράδοσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας, να συμβάλη εις την αρτιωτέραν διεξαγωγήν των λαοφιλών τούτων ακολουθιών.

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…