Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Γ΄

Δια του παρόντος τρίτου τόμου της σειράς «Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων» οι εκδόσεις Παπαδημητρίου προσφέρουν εις το ευσεβές και φυλάγιον κοινόν 34 Παρακλήσεις εις διαφόρους λαοφιλείς αγίους, μάρτυρας, ιεράρχας, ομολογητάς, οσίους κλπ. Εις τας Παρακλήσεις, ως γνωστόν, οι κανόνες ψάλλονται άνευ ειρμών, δια τούτο ενταύθα οι ειρμοί παρατίθενται διά μικροτέρων στοιχείων ή με μόνας τας πρώτας λέξεις των. Ειρμοί ψάλλονται μόνο εις τον όρθρον.

Κατεβλήθη ιδιαιτέρα φροντίς δια την αξιοποίησιν του υμνογραφικού πλούτου του αποτεθησαυρισμένου εις τα πολυπληθή λειτουργικά χειρόγραφα και τας παλαιτύπους εκδόσεις, δια τούτο διάφοροι κανόνες παράρρυθμοι ή ελλιπείς ευρίσκονται εδώ διορθωμένοι και πλήρεις, ενώ ορισμέναι Παρακλήσεις είτε βλέπουν δια πρώτην φοράν το φως της δημοσιότητος είτε είναι σπάνιαι και δυσεύρετοι. Επειδή δε ωρισμένα τροπάρια αναφέρονται ενίοτε εις τοπικάς περιοχάς, τίμια λείψανα και ιεράς εικόνας, υπήρξε μέριμνα δια την διασκευήν τινών εξ αυτών επί το γενικότερον, ώστε να είναι δυνατόν οι Παρακλήσεις να ψάλλωνται πανταχού πάντοτε πάντοτε και υπό πάντων.

 

10,00 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Παρακλητικοί κανόνες διαφόρων Αγίων
(Κατά τάξιν αλφαβητικήν)
Εις τους Αρχαγγέλους (Μιχαήλ και Γαβριήλ) και πάντα στους ασώματους
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις πάντας τους Αγίους Αγγέλους
Εις τον Άγγελον Φύλακα
Μεγαλυνάρια
Τροπάρια προσόμοια
Ευχή στον φύλακα Άγγελον
Εις τους Ασωμάτους και τους Αγίους Πάντας
Μεγαλυνάρια εις τους Αγίους Πάντας
Έτερα μεγαλυνάρια
Εις τους επουρανίους Αγγέλους και εις τους Αγίους Πάντας
Ευχή εις τους Αγίους Πάντας
Εις τον Άγιον Αθανάσιον τον Μέγαν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Άγιον Αθανάσιον
Εις την Αγίαν Αικατερίναν
Μεγαλυνάρια
Εις τον όσιον Αλέξιον
Μεγαλυνάρια
Έτερα μεγαλυνάρια εκ χειρογράφου
Εις τους Αγίους 12 Αναργύρους
Μεγαλυνάρια
Εις τους Αγίους Αναργύρους Κοσμάν και Δαμιανόν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τους Αγίους Αναργύρους
Εις τον όσιον Αντώνιον τον Μέγαν
Μεγαλυνάρια
Εις τους 12 Αποστόλους
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκια
Ευχή εις τους 12 Αποστόλους
Εις την Αγίαν Βαρβάραν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις την Αγίαν Βαρβάραν
Εις τον Άγιον Βασίλειον τον μέγαν
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Μέγαν Βασίλειον
Εις τον όσιον Γεράσιμον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον όσιον Γεράσιμον
Εις τον Άγιον Γεώργιον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Άγιον Γεώργιον
Εις τον Άγιον Δημήτριον
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Άγιο Δημήτριον
Εις τον Άγιον Διονύσιον αρχιεπίσκοπον Αιγίνης και πολιούχον Ζακύνθου
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Άγιον Διονύσιον
Στιχηρόν και εξαποστειλάρια
Εις την αγίαν Ειρήνην
Μεγαλυνάρια
Εις τον Προφήτην Ηλίαν
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Θεόδωρον μεγαλομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
Εις την ψηλάψησιν του Αναστάντος Κυρίου υπό του ενδόξου Αποστόλου Θωμά
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Ιωάννη τον Ρώσον
Μεγαλυνάρια
Εις την Αγίαν Κυριακήν
Μεγαλυνάρια
Εις την Αγίαν μάρτυρα Μαρίναν
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Μηνάν μεγαλομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
Εις τας τρεις μάρτυρας Μηνοδώραν, Μητροδώραν και Νυμφοδώραν
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιο Νεκτάριον εν Αιγίνη
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Νικόλαον Μύρων
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Παντελεήμονα
Μεγαλυνάρια
Εις την Αγίαν Παρασκευήν
Μεγαλυνάρια
Εις τον Άγιον Σπυρίδωνα
Μεγαλυνάρια
Ευχή εις τον Άγιον Σπυρίδωνα
Εις τον Άγιον Φανούριον
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκιον του Αγίου
Εις τον Άγιον Χαραλάμπη τον ιερομάρτυρα
Μεγαλυνάρια
Απολυτίκιον του Αγίου
Πίναξ ποιητών κατ΄ αλφάβητον

Βάρος 0.400 kg
Διαστάσεις 10 × 3 × 14.5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Εκδότης

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων – τόμος Γ΄”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…