Ορθοδοξία και Αρχαιολογία

Αγία Γραφή, Προϊστορική Αρχαιολογία και Ελληνική Μυθολογία

Η αποκάλυψη του Θεού για το σύμπαν και τον άνθρωπο περιέχεται στα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής. Το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης (και συνολικά της Αγίας Γραφής) ονομάζεται Γένεση, δηλαδή δημιουργία, κατασκευή. Ταυτόχρονα, είναι το βιβλίο που έχει παρερμηνευθεί και έχει συκοφαντηθεί σε μέγιστο βαθμό, με αποτέλεσμα να θεωρείται από κάποιους κύκλους ότι η Γένεση περιγράφει ψεύτικα και ανύπαρκτα γεγονότα.

Ωστόσο, η Γένεση μᾶς παραδίδει την αλήθεια για το παρελθόν του ανθρώπου. Δεν είναι βιβλίο μυθολογίας, αντιθέτως είναι βιβλίο άκρως αντικειμενικό και ρεαλιστικό, μέσω από το οποίο αποκτούμε γνώσεις και απαντήσεις, τις οποίες η Προϊστορική Αρχαιολογία, όσο και αν έχει προοδεύσει από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, δεν είναι ακόμη σε θέση να μας προσφέρει. Για το μακρινό παρελθόν των ανθρώπων δεν έχουμε γραπτά κείμενα, καταγεγραμμένη Ιστορία, ώστε να γνωρίσουμε πῶς εμφανίζεται ο άνθρωπος στην γη και πῶς δημιουργεί τον πολιτισμό του.

Το μόνο σαφές και αληθινό κείμενο είναι η Αγία Γραφή, όπως την ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, και έπειτα τα ποικίλα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία από μόνα τους είναι μόνο αποσπασματικές εικόνες, εικόνες δίχως λέξεις. Τις λέξεις, που επεξηγούν τις εικόνες, τις παρέχει η Γένεση. Δυστυχώς, η σύγχρονη επιστήμη θεωρεί ορθόδοξη οδό γνώσης μόνο τον ανθρώπινο νου, ενώ την χρήση της Αγίας Γραφής στον χώρο των επιστημών την θεωρεί αδιανόητη και αιρετική!

Εμείς, ασφαλώς, διαφωνούμε και πιστεύουμε ότι χωρίς θεία φώτιση, η ανθρώπινη γνώση είναι φτωχή, αν όχι ανήμπορη. Και έχοντας οδηγό τα βιβλία της Αγίας Γραφής, θα συνδυάσουμε Ορθοδοξία και Αρχαιολογία. Ως προς το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, θα εξετάζουμε τόσο την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄, 3ος αι. π.Χ.), την οποία χρησιμοποιεί από τα αρχαία χρόνια η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όσο και το εβραϊκό κείμενο (μασοριτικό, 7ος αι. μ.Χ.).

Και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη θα αποκομίσουμε πολύτιμες πληροφορίες και για την καταγωγή του ελληνικού έθνους, το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο του Αιγαίου το 2735 π. Χ και δημιουργεί τον λαμπρό ελληνικό πολιτισμό, που επηρέασε όλη την ανθρωπότητα. Μαζί με την πορεία των Ελλήνων στον χρόνο θα εξετάσουμε και γενικότερα τους λαούς, οι οποίοι δημιούργησαν σπουδαίους πολιτισμούς, από την Νεολιθική Εποχή ως την αρχή της Εποχής του Σιδήρου.

Πρόλογος

Α. Ὁ προϊστορικός ἄνθρωπος, 5508 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Ὁ μύθος τῆς Παλαιολιθικῆς Ἐποχῆς
 3. Ὁ μύθος τῆς Νεολιθικῆς Ἐποχῆς
 4. Τό φυσικό περιβάλλον
 5. Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
 6. Ἡ Εὔα καί ἡ ἀνθρωπότητα
 7. Ὁ σοφός Ἀδάμ
 8. Ἡ τοποθεσία τοῦ Παραδείσου
 9. Ἔξοδος ἀπό τόν Παράδεισο
 10. Ἡ γενιά τοῦ Κάιν
 11. Ἡ γενιά τοῦ Σήθ

Β. Νεολιθική ἐποχή, 5400-4500 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Ἡ ἐξάπλωση τῶν ἀνθρώπων στήν γῆ
 3. Νεολιθικός τρόπος ζωῆς
 4. Μυθικές παραδόσεις
 5. Νεολιθική Ἑλλάδα
 6. Νεολιθική Κύπρος
 7. Νεολιθική Μέση Ἀνατολή
 8. Νεολιθική Εὐρώπη
 9. Νεολιθική Αἴγυπτος
 10. Νεολιθική Ἰνδία
 11. Νεολιθική Κίνα
 12. Νεολιθική Ἀμερική

Γ. Χαλκολιθική ἐποχή, 4500-3266 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Θόβελ (Τούμπαλ Κάιν)
 3. Χαλκολιθική Ἑλλάδα
 4. Χαλκολιθική Εὐρώπη
 5. Χαλκολιθική Αἴγυπτος
 6. Χαλκολιθική Κίνα
 7. Χαλκολιθική Μεσοποταμία
 8. Σουμεριακός πολιτισμός
 9. Θρησκεία τῶν Σουμερίων
 10. Γίγαντες – Νεφιλίμ
 11. Κατακλυσμός 3266 π.Χ.
 12. Μετά τόν Κατακλυσμό

Δ. Πρώιμη ἐποχή τοῦ Μπρούντζου Ι, 3265-2735 π.Χ.  

 1. Εἰσαγωγή
 2. Πρωτοελλαδική Ι (ΠΕ Ι)
 3. Πρωτοχαλκή Εὐρώπη
 4. Οὐρούκ ΙΙΙ – Πρωτοδυναστική Ἰ
 5. Πρωτοδυναστική Αἴγυπτος
 6. Πρωτοελαμικό Ἰράν
 7. Πρωτοχαράππεια Ἰνδία
 8. Χαλκολιθική Κίνα
 9. Περουβιανός πολιτισμός
 10. Ἡ Ἰνδοευρωπαϊκή θεωρία και το ελληνικό έθνος
 11. Οἱ γλωσσικές οἰκογένειες
 12. Ὁ Πύργος τῆς Βαβέλ
 13. Ἰαπετίτες
 14. Χαμίτες
 15. Σημίτες

Ε. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, 2735 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Ιavan
 3. Elisah
 4. Tarsis
 5. Kitim
 6. Dodanim
 7. Πρωτοελληνική γλώσσα καί προελληνικά τοπωνύμια

Στ. Πρώιμη ἐποχή τοῦ Μπρούντζου ΙΙ, 2735-2300 π.Χ.        

 1. Εἰσαγωγή 100
 2. Ἡ ἕλευση τῶν Ἑλλήνων
 3. Πρωτοελλαδική ΙΙ (ΠΕ ΙΙ)
 4. Πρωτοκυκλαδική ΙΙ (ΠΚ ΙΙ)
 5. Πρωτομινωική ΙΙ (ΠΜ ΙΙ)
 6. Λῆμνος καί Τροία
 7. Πρωτοελλαδική Ὀδύσσεια
 8. Κύπρος – Πολιτισμός Φιλιᾶς
 9. Ἰαπετική Εὐρώπη
 10. Ἰαπετική Ἀνατολία
 11. Χαμιτική Αἴγυπτος
 12. Μέση Ἀνατολή
 13. Ἰνδοί – Ἄριοι
 14. Κίτρινος Βασιλιάς
 15. Ἰαπετικό Περού

Ζ. Πρώιμη ἐποχή τοῦ Μπρούντζου ΙΙΙ, 2300-2000 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Οἱ καταστροφές
 3. Πρωτομινωική ΙΙΙ
 4. Κάθοδος τῶν Δωριέων
 5. Φοίνικες – Σιδώνιοι
 6. Κάρες – Φιλισταῖοι
 7. Λύκιοι
 8. Τυρσηνοί – Λήμνιοι
 9. Ἀκκάδες
 10. Ἀβραάμ 2094 π.Χ.

Η. Μέση ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, 2000-1630 π.Χ.

 1. Εἰσαγωγή
 2. Μεσομινωική Κρήτη
 3. Κρόνος καί Δίας
 4. Θήρα
 5. Μεσοελλαδική ἠπειρωτική Ἑλλάδα
 6. Βρετανία – Ἔσσεξ
 7. Ἐγκατάσταση Ἑβραίων στήν Αἴγυπτο
 8. Αμορραίοι, Βαβυλώνα και Ασσυρία
 9. Χετταῖοι
 10. Σκύθες – Σιντάστα
 11. Κίνα – Δυναστεία

Θ. Ὕστερη ἐποχή τοῦ Μπρούντζου, 1630-1200 π.Χ.    

 1. Εἰσαγωγή
 2. Ὑστερομινωική Κρήτη
 3. Ἡ ἄνοδος τῶν Μυκηναίων, 16ος αἰ. π.Χ.
 4. Ἡ ἐποχή τῶν ἡρώων
 5. Ἀνακτορική διοίκηση
 6. Ἡρακλῆς
 7. Θησέας
 8. Ὁ Τρωικός πόλεμος
 9. Αἴγυπτος καί Μωυσῆς
 10. Ἡ κατάκτηση τῆς Παλαιστίνης
 11. Ἡ κατάρρευση τοῦ μυκηναϊκοῦ κόσμου
 12. Τό τέλος τῆς 2ης π.Χ. χιλιετίας
 13. Λαοί τῆς Θάλασσας
 14. Ἑλληνική ἱστορία καί σιωνιστική προπαγάνδα
 15. Ἐπίλογος

Παράρτημα Α΄ Πίνακας ἀπογόνων Ἀδάμ

Παράρτημα Β΄ Χρονολόγιο σημαντικῶν γεγονότων

Βιβλιογραφία

 

Βάρος 0,400 kg
Διαστάσεις 15,5 × 1,3 × 22 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

Συγγραφέας

Διόδωρος Ράμμος

Εκδόσεις

Αυτοέκδοση

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ορθοδοξία και Αρχαιολογία”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…