Ο Γάμος η οικογένεια και τα προβλήματα τους

Μόνον από τα θέματα αυτά μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ο ιερός Χρυσόστομος δεν είναι μόνον ο διαπρύσιος κήρυκας της μετάνοιας και της ελεημοσύνης, αλλά είναι και ένας πολύτιμος οδηγός της οικογενειακής ζωής, η οποία σήμερα προσβάλλεται από τόσα ρεύματα. Αναγνωρίζει ο οικουμενικός διδάσκαλος ότι ο γάμος είναι ένα λιμάνι σωφροσύνης για όσους θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν σωστά.

Απόδοσις στη νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου.

Σειρά: Χρυσοστομικός Άμβων Γ΄

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 400

Έκδοση: 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΙΑ
Δεν αποτελεί εμπόδιο για την αρετή
Πρέπει να υπάρχη «ο σύνδεσμος της αγάπης… »
Το αληθινό συνοικέσιο
Ο αληθινός πλούτος
Η απαραίτητη φροντίδα
Απαραίτητη Η ομόνοια και Η αγάπη
Το σώμα δεν μπορεί να επαναστατήση
«Οι παλαιοί ζητούσαν της ψυχής την ομορφιά.. »
Ο γάμος Ισαάκ και Ρεβέκκας
Τα αποτελέσματα των σατανικών πομπών
Τύπος της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία
Ας μην καταστρέφουμε τους εαυτούς μας
Ο κατάλληλος καιρός
Υποχρεώσεις της έγγαμης και της παρθένου
Κοινά τα του γάμου, κοινές και οι αρετές
Αγιογραφικά παραδείγματα ενάρετων εγγάμων
Εάν είναι χρήσιμη η γυναίκα, είναι βοηθός
Η πρόνοια του Θεού και η οικειότητα του άνδρα προς τη γυναίκα
Ο σύνδεσμος και Η συμπλοκή
Αποτελέσματα της υποταγής της συζύγου «ως τω Κυρίω… »
Πρότυπο και μέτρο της συζυγικής αγάπης
«Κι αν κάτι πάθης για χάρι της…. »
Μη ζητάς από τη γυναίκα εκείνο πού δεν έχει
«Κανείς ας μην περιμένη να πλουτήση… »
Η οφειλόμενη τιμή
«Το μυστήριον τούτο μέγα έστι… »
«Η γυναίκα να σέβεται τον άνδρα… »
Αγάπη και φόβος στη συζυγική ζωή
Και αν η γυναίκα δεν έχη σεβασμό;
Η δεύτερη εξουσία
Τρόπος επιτυχίας της συζυγικής αγάπης
Απομάκρυνσις των σατανικών πομπών
«Ερώ τίνα προς αυτήν διαλέγεσθαι χρη… »
Ο γάμος σήμερα γίνεται συνάλλαγμα
Ο αηδιαστικός πλούτος
Η ολέθρια και διαβολική φράσις
«Δεν υπάρχει πιο τίμιο… »
Ο πολύς και καλός πλούτος
Μπορεί κανείς και μέσα στο γάμο να γίνη θαυμαστός
Τα καταγέλαστα πράγματα
Η οφειλομένη τιμή
Το πρόβλημα άπιστου συζύγου
Η συμπεριφορά της συζύγου
Ο καθένας πρέπει να εκπληρώνη τα καθήκοντα του
Ο πατραλοίας
Σκέψου την ημέρα του γάμου
Λιμάνι είναι η γυναίκα
Και αν αποτύχουμε στην εκλογή;
Υπόθεσις αγάπης
Ο άνδρας προσφέρει την αγάπη, η γυναίκα την υπακοή
«Τι εφεύρεν ο διάβολος»
Δεσμός ο γάμος. Μπορείς να τον κάνης εύθυμο διαφορετικά
Επαινετή η παρουσία της παρθένου και της εγγάμου
Είναι μύρο και μυστήριο
Εάν οι δύο δε γίνουν ένα, δεν κάνουν πολλούς
Το παιδί είναι η γέφυρα
«Όταν δεν υπάρχει παιδί;»
Μυστήριο της Εκκλησίας
Ο πνευματικός γάμος
Ποιος πρέπει να είναι ο γαμπρός
«Παρακάλεσε τον Χρισό να έλθη»
Πώς πρέπει να γίνονται οι γάμοι
«Κάλεσον τον Χριστόν προ των άλλων»
Αποτελέσματα του πνευματικού γάμου
Η αρετή δεν περιορίζεται στους μοναχούς
Ο γάμος διατηρεί τον αγιασμό που προέρχεται από την πίστι
«Συνεργοί εν Κυρίω… »
Ο Παύλος νομοθετεί για το γάμο και δεν ντρέπεται
Πώς παρευρίσκεται ο Χριστός στο γάμο
Τα αναιρετικά της σωφροσύνης
Η γενναιοδωρία πού έχει κέρδος
Η τιμωρία να λούζωνται με ύβρεις
Σκοπός του γάμου
Ορισμός της μοιχείας
Λιμάνι και ναυάγιο
Χρειάζεται μεγάλη φροντίδα προηγουμένως
Πρώτα να διάβασης τους νόμους του Θεού
Καταφυγή στον Παύλο
Μέτρο της αγάπης προς τη γυναίκα
Μιμήσου το Χριστό
Και αν η γυναίκα είναι αδιόρθωτη;
Η εντολή του Θεού
«Το μύστηριον τούτο μέγα εστίν»
Ο Θεός έσπειρε τους έρωτες αυτούς
Ο Χριστός και η Εκκλησία
Μη σκέπτεσαι επιπόλαια
Αρμοδιότητες της γυναίκας
Καταμερισμός εργασιών
Ας ζητούμε αρετή ψυχής για να ζούμε με ομόνοια και αγάπη
Ο γάμος λιμάνι, καταφύγιο, παρηγοριά
Αιτία και σκοπός του γάμου
Η ομορφιά του σώματος και η ψυχική αρετή
Ο Θεός προξενητής
Τα προβλήματα του γάμου
Λιμάνι σωφροσύνης
Όποιος κατηγορεί το γάμο, αδικεί την παρθενία
Δεν υπήρχε πριν από την πτώσι των Πρωτοπλάστων
Όπου θάνατος, εκεί γάμος
Η σωφροσύνη σκοπός του γάμου
Για ποιους είναι αναγκαίος;
Δεσμός όντως ο γάμος
Το κατόρθωμα του γάμου
Η σύναψις πλούσιου γάμου
Η έγγαμη έχει πολλές αφορμές λύπης
Τα δυσάρεστα
Σκιά και όνειρο τα αγαθά του γάμου
«Μέγα αληθώς το μυστήριον»
Αποτέλεσμα της ομόνοιας των συζύγων
Έχει ελαττώματα η γυναίκα σου;
Οι φροντίδες του γάμου
ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΣΥΖΥΓΩΝ
Συνουσία
Η χαλεπή ενέδρα
Πρέπει να είναι εκ συμφώνου
Σκοπός της εγκράτειας
Αγιογραφικές μαρτυρίες
Η γυναίκα η οποία εγκρατεύεται χωρίς τη θέλησι του άνδρα της
ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑ
Εικόνα αναστάσεως
«Του της φύσεως δημιουργού έστι το παν»
«Ήνοιξε την μήτραν αυτής»
«Αρετής χρεία»
Τεκνογονία και καλή ανατροφή
Δεν αφήνει τον άνδρα να υπερηφανεύεται
Είναι από τα πολυτιμότερα
ΑΤΕΚΝΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΙΣ
Ας μη στενοχωριούνται οι γυναίκες
Δεν προέρχεται από αμαρτία
Ανυπόφορη Η ατεκνία
ΓΟΝΕΙΣ, ΤΕΚΝΑ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μορφή εξουσίας
Θέλημα του Θεού η τιμή των γονέων από τα παιδιά
Οι φυσικοί δάσκαλοι
Φυσική ανάγκη η αγάπη των γονέων για τα παιδιά
Όρια υπακοής και σεβασμού στους γονείς
Πρέπει να τους φροντίζουμε μέχρι τέλος
«Μη παροργίζετε τα τέκνα υμών»
Οι μοναχοί τιμούν ιδιαίτερα τους γονείς τους
Η σύντομη συμβουλή
Όρια της υπακοής στους γονείς
Πώς πρέπει να είναι τα παιδιά
Είναι αγαπητά από φυσική ανάγκη
Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Φροντίδα για τη σωφροσύνη
Το παράδειγμα του Ηλεί
Τα χρήματα και οι νέοι
Τα διηγήματα και οι ιστορίες
Η αμοιβή για την καλή ανατροφή
Έργο και των δύο
Αποτελέσματα ελλείψεως της σωφροσύνης
Απομάκρυνσις από την ασέλγεια
Εκκλησιασμός από την βρεφική ηλικία
Κάνε τον εαυτό σου ναό βασιλικό
Η ψυχή του νέου μπορεί να γίνη σπίτι του Θεού
Από την πρώτη ηλικία
Η πνευματική λειτουργία
Τί να διδάσκονται
Η αδιαφορία των γονέων είναι το αποτέλεσμα της κακής ζωής των νέων
Οι προφάσεις των γονέων για το γρήγορο γάμο
Δεν υπάρχει ανώτερη τέχνη
Είναι η πιο κατάλληλη ηλικία για την ακρόασι των πνευματικών θεμάτων
«Κατάλιπε του Θεού την πρόνοιαν… »
Προλήψεις και δεισιδαιμονίες
«Εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου»
Μιμήσου την Άννα
Το σπουδαιότερο πράγμα η εν Κυρίω ανατροφή των παιδιών
«Να του χαρίζης τα μεγάλα, όχι τα μικρά»
Οι νέοι και η Αγία Γραφή
Η γνώσις της Αγίας Γραφής ως εφόδιο για την ζωή
Μη τοποθετήτε στηρίγματα από έξω
Υπάρχει μισθός για την καλή ανατροφή
Η ωφέλεια από τη διδασκαλία των Ψαλμών
Γιατί επιβάλλεται ο γρήγορος γάμος;
Ο κατάλληλος καιρός για το γάμο
Απαραίτητος ο φόβος του Θεού
«Άγριον η νεότης»
Η μεγάλη παρακαταθήκη
Η πνευματική πείνα
Οι παιδοκτόνοι γονείς
Ο Θεός βοηθάει στο έργο της καλής ανατροφής
Ο Ηλεί και τα παιδιά του
Σήμερα πολλοί γονείς γίνονται παιδοκτόνοι
Τα χρυσά αγάλματα. Μιμήσου τον Ιώβ, τον Αβραάμ, τον Δαυίδ
Ο μεγάλος πλούτος
Για όλα φροντίζουμε, εκτός από τον εκκλησιασμό τους
Τολμάς να ονομάζεσαι πατέρας;
Αν κατέχεται από δαιμόνιο
Σκληρή η τιμωρία των γονέων
Και τώρα πολλοί τιμωρούνται
Η φροντίδα του Θεού
Αιτία της διαστροφής των παιδιών
Οι παιδοκτόνοι γονείς
Η αληθινή μόρφωσις
Η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ
Τότε είναι δικά μας, όταν τα αφιερώνουμε στο Θεό
Ο μισθός της καλής ανατροφής
Ας προετοιμάσουμε υπηρέτες για το Θεό
Οι ανόητες φροντίδες
«Θρέψον αθλητήν τω Χριστώ… »
Η διάπλασις της απλής παιδικής ψυχής
Κατασκευαστές αγαλμάτων
Η ψυχή του παιδιού σαν πόλις
Οι νόμοι της πόλεως
Η πύλη της γλώσσας
Η πύλη της ακοής και η διδασκαλία της Αγίας Γραφής
Τα ονόματα των παιδιών
Η πύλη της οσφρήσεως
Οι οφθαλμοί
Η αφή
Οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών
Ο θυμός
Η αγωγή του επιθυμητού
Οι αβλαβείς τέρψεις σαν αντιστάθμισμα
Νηστεία και προσευχή
Γρήγορος γάμος
Σχέσεις με πνευματικούς πατέρες
Η φρόνησις
Η τέλεσις του γάμου
Το επάγγελμα
Νέος και κόρη
ΧΗΡΕΙΑ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ.
ΧΗΡΕΙΑ
Ανυπόφορο κακό
Η δύναμις των δακρύων της χήρας
Χωρίσθηκες από τον άνδρα σου, αλλά ενώθηκες με το Θεό
Ποια η πραγματική χήρα
«Όποια όμως ζει στη σπατάλη έχει ήδη πεθάνει»
«Τί έστι χήρα… »
Αξίωμα και τιμή και δόξα μεγάλη
Περιέχει έργα και αξίωμα
Δεν είναι όνομα συμφοράς
Αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πόνο από τους επισκόπους
Θαυμάζεται και επαινείται και από τους ειδωλολάτρες
Τώρα στη θέσι εκείνου έχεις το Θεό
Ο διαφορετικός μισθός των χηρών
Δεν υπολείπεται από την παρθένο
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
Απαγορεύεται από το πρόσταγμα του Δημιουργού
«Ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος… »
Βδελυρό και παράνομο
Αυθεντικός λόγος διαζυγίου μόνον η πορνεία
Και αν η γυναίκα είναι πονηρή και δύστροπη;
Γιατί επιτρεπόταν στην Παλαιά Διαθήκη;
Πότε επιτρέπεται
Όταν γίνεται, ενώ ζει ο άμδρας είναι μίασμα
Ο προφήτης Μαλαχίας
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ
Τρόπος τελέσεως του δευτέρου γάμου
Η λέαινα. Το πρόβλημα των παιδιών
Οι αηδίες του δευτέρου γάμου
Αίτιες του δευτέρου γάμου των γυναικών
Αιτία Η αγάπη προς τον κόσμο
Ανώτερος ο πρώτος γάμος από τον δεύτερο
Η ονομασία του γάμου δεν προέρχεται από την σαρκική ένωσι
Η ψυχική διάθεσις του δευτέρου συζύγου
Ο Παύλος επέτρεψε το δεύτερο γάμο
Προφάσεις
το περιβάλλον ως αιτία του δευτέρου γάμου των γυναικών
Δεν είναι άξιος επαίνων ο δεύτερος γάμος
Η ηδονή στο δεύτερο γάμο
Οι υποθέσεις της λύπης του δευτέρου γάμου
Και όταν πρόκειται για νέα γυναίκα;
Κηλιδώνει το κρεβάτι του πεθαμένου
Αν υπάρχουν παιδιά, πλήθος δούλων και μεγάλη περιουσία;
ΠΟΡΝΕΙΑ, ΜΟΙΧΕΙΑ, ΕΚΤΡΩΣΙΣ
ΠΟΡΝΕΙΑ ΜΟΙΧΕΙΑ
Ολέθριο πάθος
Ατιμάζεις το Θεό
Αίτια και αποτελέσματα
Η αχαριστία προς το Θεό
Γνώρισμα της πόρνης
Θρασύ το γένος των πόρνων
Το σώμα της πόρνης είναι βούρκος
Ο καρπός της ντροπής
Κάνεις την πόρνη και δολοφόνο
Αποτέλεσμα της πορνείας και η ειδωλολατρεία
Προέλευσις
Με την πορνεία ολόκληρο το σώμα γίνεται μιαρό
Ο κυρίαρχος της επιθυμίας
Η σαρκική ηδονή
Η ταραχή
Όλους τους καταστρέφει
Αιτία του πάθους
Θεραπεία του πάθους
Απόδειξις της ακαθαρσίας
«Φεύγετε την πορνείαν»
Μολύνει τον πάσχοντα και το δράστη
Ο πόρνος αμαρτάνει στο σώμα του
Η ανυπόληπτη δουλεία
Η κοινωνική θέσις του πόρνου
Ο σώφρων Ιωσήφ
Δεν υπάρχει ηδονή
Δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο
Δεν υπάρχει καμμία δικαιολογία
Αδύνατη η σωτηρία του μοιχού
Θεραπεία του πάθους
Η γυναίκα πού συνοικεί με πόρνο είναι ακάθαρτη
Αποτέλεσμα κενοδοξίας
Ληστεία και πλεονεξία
Προσβολή προς το Θεό
Ορισμός
Το σώμα του άνδρα ανήκει στη γυναίκα
Ίσότης στη σωφροσύνη
Να θεωρής πέτρινες τις υπόλοιπες γυναίκες
Δεν υπάρχει αισχρότερο
Φοβήσου το Θεό
Πώς θα μπης στην Εκκλησία;
Περισσότερο καταδικάζονται όσοι αμαρτάνουν μετά το γάμο
Η αλυσίδα του νόμου
Η μοιχαλίδα δεν είναι γυναίκα κανενός
Δεν υπάρχει δικαιολογία
Η ρίζα της μοιχείας
ΕΚΤΡΩΣΙΣ
Χειρότερη από το φόνο
ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
Το αποκορύφωμα των κακών
Τα ζώα δεν ανατρέπουν τους νόμους της φύσεως
Η αδιαφορία των γονέων
Το πιο άτιμο πάθος
Αιτία Η πλεονεξία
Ο τετραπλός πόλεμος
Προέλευσις του πάθους
Η παράλογη συνουσία
Χειρότεροι από τους δολοφόνους
Η χειρότερη προσβολή
Θα δεχόσουν να γίνης σκύλος;
Προέλευσις

Βάρος 0,700 kg
Διαστάσεις 14,5 × 2,5 × 21,5 cm
ISBN

9608941601

Συγγραφέας

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Εκδόσεις

Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Σειρές

Χρυσοστομικός Άμβων

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ο Γάμος η οικογένεια και τα προβλήματα τους”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…