Πατερική Θεολόγια

Το βιβλίο αυτό περιέχει το κείμενο των απομαγνητοφωνημένων παραδόσεων, επ’ αμφιθεάτρω, της Ορθοδόξου Πατερικής Δογματικής διδασκαλίας του μακαριστού καθηγητού πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου, όπως αυτή η διδασκαλία κατενοήθη, απεδόθη και παρεδόθη από αυτόν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης κατά την διδακτική περίοδο του Α΄ εξαμήνου του έτους 1983. Εδώ μεταφέρεται το κείμενο των παραδόσεων αυτών με τις απαραίτητες φραστικές διορθώσεις, όπου εχρειάζετο. Η αξία των παραδόσεων εν σχέσει με τα γραπτά κείμενα του π. Ιωάννου είναι ότι, επειδή ήσαν προφορικές και απηυθύνοντο σε φοιτητές, ήσαν πιο απλές και κατανοητές ως προς τη γλώσσα και έκφρασί τους, χωρίς όμως η ουσία και το περιεχόμενό τους να υπολείπωνται σε αξία από τα γραπτά κείμενα του ιδίου. [. . .] Το κείμενο των προφορικών παραδόσεων δεν αποτελεί επιστημονικό σύγγραμμα ως εκ της φύσεώς του, αλλά μάλλον μία προσπάθεια εισαγωγής του αναγνώστου στο πνεύμα και στην αλήθεια της Ορθοδόξου Παραδόσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 5
Προλογικό Σημείωμα 9
Περιεχόμενα 13

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Στοιχεία Ορθοδόξου Ανθρωπολογίας και θεολογίας
Τι είναι ο νους του ανθρώπου 19
Ποιος είναι ψυχοπαθής, κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας 22
Περί της αποκλίσεως της Δυτικής Χριστιανοσύνης από το Ορθόδοξο ήθος 25
Τι είναι η Ορθοδοξία 29
Ο κοινωνικός σκοπός της Ορθοδοξίας 32
Ποια είναι η κατάστασις καταλλαγής με τον Θεό 35
Περί της εννοίας του δόγματος 37
Περί της πτώσεως του Αδάμ 37
Ποια είναι η ουσία της Ορθοδόξου Παραδόσεως μας 39
Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία 42
Ποιοι είναι οι θεολόγοι της Εκκλησίας 49
Περί νοεράς προσευχής 51
Η επιστημονική μέθοδος θεολογίας και ποιος είναι ο θεόπνευστος 58
Περί θρησκείας 62
Περί των δύο πίστεων 65
Περί Απολογητικής στο θέμα της ψυχής 67
Περί των σκέψεων και νοημάτων στον άνθρωπο 69
Ποιο είναι το βασικό δόγμα της πατερικής Παρα­δόσεως 71
Τι είναι η εμπειρία της θεώσεως 73
Περί έρωτος 81
Περί ορολογίας, ως και περί των ρητών και των νοημάτων στην θεολογία 82
Περί των δύο ειδών της αποκαλύψεως 89
Περί αντικειμενικότητας στην ερευνά και στην Θεο­λογία 93
Ποια είναι η ραχοκοκκαλιά της Ορθοδόξου Πα­ραδόσεως 95
Ποιος είναι ο προφήτης στην Καινή Διαθήκη 97
Περί του Μυστηρίου του Χρίσματος 101
Περί λαϊκών και κληρικών, ως και περί Εκκλησίας 103
Περί Φραγκοκρατίας και περί Ησυχασμού 105
Περί συντηρητικών και φιλελευθέρων 111
Περί θεοπνευστίας 115
Περί του αν η Ορθόδοξος θεολογία είναι θετική επιστήμη ή αν η Ορθοδοξία είναι
θρησκεία 124
Περί της διαφοράς μεταξύ Ορθοδοξίας και αιρέσεως 127
Ποια είναι η μεταφυσική θεώρησις της θεολογίας 129
Περί θεώσεως 135
Ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο άνθρωπος 138
Ο Χριστός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη 149
Περί της Αγίας Τριάδος. Ποιος είναι ο Θεός 150
Η Αγία Γραφή υπό το πρίσμα της Δυτικής θεολογίας 155
Περί της ουσίας του Θεού 157
Πατερικές διακρίσεις στην Αγία Τριάδα 159
Διάκρισις μεταξύ ουσίας και ενεργείας του Θεού 161
Περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας 163
Περί της Ενσαρκώσεως 164
Περί του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος 166
Περί της εμπειρίας της θεώσεως και περί των τριών σταδίων της πνευματικής ζωής 171
Περί των ενεργειών του Θεού 179
Η μεταφυσική θεώρησις της θρησκείας 181
Περί μοναχισμού 184
Ορθοδοξία και ιδεολογία 187
Περί Υπαρξισμού 189
Περί της θεολογίας 190
Στοχασμός στην Ορθόδοξο θεολογία 195
Δυτική θεολογία και μοντέρνα επιστήμη 197
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και αιρε­τικών 202
Ποιος είναι ο αληθινός θεολόγος 204
Περί προσευχής 206
Η σημερινή πνευματική κατάστασις στην Ελλά­δα 212
Περί των Συνόδων 213
Η Ορθοδοξία ως επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊ­κού κράτους 215
Περί εκκλησιαστικής μουσικής 219

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί της διδασκαλίας των αιρετικών και πώς οι Πατέρες τους αντιμετώπισαν
Πώς οι Πατέρες αντιμετώπισαν τους αιρετικούς 224
Περί της Μεσαιωνικής φιλοσοφίας και της Σχολαστικής θεολογίας 231
Πώς οι Πατέρες θεολογούν 238
Τα θεμέλια της εμπειρίας της θεώσεως 252
Διάκρισις ουσίας και ενεργείας 257
Περί της υπάρξεως του Θεού και περί της δημιουργίας του κόσμου 264
Οι αιρετικοί και ή διδασκαλία τους 271

Βάρος 0,520 kg
Διαστάσεις 15 × 2 × 22 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Πρόλογος

Χρονολογία εκδόσης

Συγγραφέας

Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Πατερική Θεολόγια”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…