Προεστωτικόν

Περιέχον άπαντα τα εν ταις ιεραίς ακολουθίαις τω προεστώτι ανήκοντα.

Συχνάκις εις τα λειτουργικά μας βιβλία συναντώμεν την προειδοποιητικήν σημείωσιν, η οποία έλαβε και παροιμιακήν σημασίαν, “ως δόξει τω προεστώτι”.
Υπό τον όρον “προεστώς”, εις την καθημερινήν λατρείαν της Εκκλησίας μας, νοείται ο έχων τα πρωτεία ή πρεσβεία τιμής, προερχομένης είτε εκ της διοικητικής του θέσεως, είτε εκ της προσωπικής του αξίας. Και εις μεν τας Ιεράς Μονάς κατ’ εξοχήν “προεστώς”, εξ οφφικίου, είναι ο εκάστοτε καθηγούμενος ή ο αναπληρωτής αυτού, εις δε τας ενοριακάς συνάξεις ο τοπικός επίσκοπος, είτε οιοσδήποτε έτερος λειτουργός του θυσιαστηρίου.
Ο ρόλος του τοιούτου “προεστώτος”, ως γνωρίζομεν, έγκειται εις την ανάγνωσιν επικαίρων και σημαντικών προσευχητικών κειμένων, ως εκ προσώπου του συνευχομένου λάου, άτινα θεωρούνται και τρόπον τινά “επίσημα”, παραχωρούμενα, ιδίως εις τας Ιεράς Μονάς, ενίοτε και εις επισήμους και υψηλούς φιλοξενουμένους προσκυνητάς και επισκέπτας “τιμής ένεκεν”.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 192

Β΄ Έκδοση: 06/2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος
Εισαγωγικόν σημείωμα
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
Προοιμιακός
Φως ιλαρόν
Καταξίωσιν, Κύριε
Νυν απολύεις
Στερεώσαι Κύριος ο Θεός
Επουράνιε βασιλεύ
Κύριε και δέσποτα της ζωής μου
Παναγία Τριάς
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ
Βασιλεύ, ουράνιε
Κύριε, Κύριε, ο ρυσάμενος ημάς
Κύριε, παντοκράτορ
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ
Τριαδικά μεγαλυνάρια
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ
Εξάψαλμος
Ευλογητάρια αναστάσιμα
Ευλογητάρια νεκρώσιμα
Αναβαθμοί αναστάσιμοι
Οι εν εορταίς αναβαθμοί
Ανάστασιν Χριστού
Ο ν’ ψαλμός
Τροπάρια Κυριακών Τριωδίου
Ωδή της Θεοτόκου
Εξαποστειλάρια αναστάσιμα
Εξαποστειλάρια της όλης εβδομάδος
Φωταγωγικά κατ’ ήχον
Μικρά δοξολογία
Αγαθόν τον εξομολογείσθαι
Στερεώσαι Κύριος ο Θεός
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΩΡΩΝ – ΤΥΠΙΚΩΝ
Χριστέ το φως το αληθινόν, (ευχή Α’ Ώρας)
Δέσποτα, Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ (ευχή Γ’ Ώρας)
Κύριε ο Θεός ημών (ευχή ετέρα Γ’ Ώρας)
Θεέ και Κύριε των δυνάμεων (ευχή ΣΤ’ Ώρας)
Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ (ευχή Θ’ Ώρας)
Παναγία Τριάς (ευχή των Τυπικών)
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το Σύμβολον της Πίστεως: Πιστεύω εις ένα Θεόν
Η Κυριακή προσευχή: Πάτερ ημών
Παράρτημα
Καταβασίαι
Θ’ ωδή και εξαποστειλάρια των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών
Ευχαί
Επί μετανοούντων

Βάρος 0,350 kg
Διαστάσεις 13 × 1,8 × 20 cm
ISBN

9608474019

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Προεστωτικόν”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…