Τα Πάθη της Ψυχής και η Αντιμετώπισί τους

Γνωστό σε όλους μας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πλήρης παθών. Από πάθη γίγαντες έως τα μικρά και θεωρούμενα ασήμαντα, αλλά πολύ επικίνδυνα.
Όλα όμως αυτά αποτελούν εμπόδιο στην πνευματική ζωή του χριστιανού, σκάνδαλο και πέτρα στην πνευματική μας πρόοδο, στην ένωσή μας με τον Ιησού Χριστό.
Στα κείμενα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα πάθη και ο τρόπος αντιμετωπίσεώς τους με βάση την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλησίας.
Στο αρχικό κείμενο γίνεται γενική αναφορά στα πάθη και στην θεραπεία τους. Πως δημιουργούνται, ποια είναι η εξέλιξί τους και ποια η αντιμετώπιση τους.

 

Οἱ γίγαντες τῶν παθῶν, διαβάζουμε στὴν Φιλοκαλία, εἶναι τρεις: Ἡ ἄγνοια, ἡ λήθη καὶ ἡ ραθυμία. Πῶς δροῦν αὐτὰ τὰτάθη, τὶ προκαλοῦν στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ καὶ πῶς ἀνιμετω-
τίζονται;
Ο χρόνος ποὺ ἐργάζονται ὅλα τὰ πάθη εἶναι ὁ κόσμος τῆς ἀδικίας. Αδικία κάθε μορφῆς. Ἀπὸ τὴν πιὸ ἀσήμαντη μέχρι τὴν πιο σκληρή. Πῶς ἀντιμετωπίζεται; Θὰ μᾶς δώση τὴν ἀπάντησι
· χρυσὸς ρήτωρ τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.
Μέσα στὸν κόσμο αὐτὸν τῆς ἀδικίας ἐργάζονται κυρίως οἱ δύο ἐχθροί: Ἡ σάρκα καὶ ὁ κόσμος. Πῶς νικοῦνται καὶ πῶς ἀποφεύγονται;
Τὸ πιὸ εὐχάριστο πάθος εἶναι τὸ πάθος τῆς γαστριμαργίας, παράλογο καὶ ἐπικίνδυνο γιὰ τὴν σωτηρία μας καὶ μάλιστα τίκτει καὶ ἄλλα πάθη πιὸ ἐπικίνδυνα.
Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο πάθος εἶναι ὁ φθόνος ποὺ «ἀσώματον δύναμιν ἐξ οὐρανοῦ κατήγαγεν». Πόσο περισσότερο ἔχει τὴν δύναμι νὰ καταβάλη τὴν ἀνθρώπινη ἰσχύ!
Πολλὲς φορὲς ὁ φθόνος ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα καὶ τὴ κατάκρισι, ἡ ὁποία σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος, εἶναι ὁ ὄλεθρος της ψυχῆς. Αὐτὴ ἅπτεται ὅλων τῶν καταστάσσεων
καὶ προσβάλει τοὺς ἀνθρώπους κάθε τάξεως.
Ἐκεῖνο ποὺ τὴν προκαλεῖ πολλὲς φορὲς εἶναι ἡ ὑποκρισία. Πόσοι ἀπὸ ἐμᾶς νομίζουμε ὅτι εἴμαστε σωστοὶ καὶ ὑποκρινόμαστε ἤ καὶ φανταζόμαστε τὸν ἑαυτό μας ώς τέλειο χριστιανό,
ἐνῶ εἴμαστε στὴν ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς!
Ὑπάρχουν μάλστα και περιπτώσεις ποὺ ἀπὸ τὴν ὑποκρισία μπορεῖ κανεὶς νὰ ὁδηγηθῆ καὶ στὴν παραποίησι τῆς ἀλήθειας ἤ καὶ νὰ φτάση καὶ στὸ σκληρὸ πάθος τῆς συκοφαντίας, ἡ ὁποία ἔχει τὴν δύναμι νὰ ἐξουθενώση τὸν ἄνθρωπο.
Μία ὅμως ἀπὸ τὶς χειρότερες ἁμαρτίες καὶ ποὺ ἀνακαλεῖ καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ μνησικακία. Γνώρισμα ψυχῆς πονηρῆς καὶ ὕποπτης.
Πῶς θὰ μπορέση κανεὶς νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλῆθος τῶν παθῶν;
Ἄς μᾶς δώσουν την λύσι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας στὶς σελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν….
Καὶ ὅποιος μελετώντας τὸ παρὸν τευχίδιο ἔχει ἔστω κάποιο μικρὸ κέρδος ἄς εὔχεται καὶ γι’ αὐτοὺς ποὺ κοπίασαν.
Βενέδικτος Ἱερομόναχος
Ἱερὰ Νέα Σκήτη Αγ. Ὄρους, 22 Ιανουαρίου 2024

Βάρος 0,500 kg
Διαστάσεις 14 × 2,5 × 21,5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

Συγγραφέας

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Εκδόσεις

Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Τα Πάθη της Ψυχής και η Αντιμετώπισί τους”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…