Το κήρυγμα της Κυριακής Α΄

2003-2004
Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην· Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το Ιερόν προσεύξασθαι· ο εις Φαρισαίος, και ο έτερος Τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσηύχετο· Ο Θεός, ευχαριστώ σοι, ότι ουκ ειμί ώσπερ οι λοιποί των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και ως ούτος ο Τελώνης. Νηστεύω δις του σαββάτου, αποδεκατώ πάντα όσα κτώμαι. Και ο Τελώνης μακρόθεν εστώς, ουκ ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν επάραι, αλλ’ έτυπτε το στήθος αυτού λέγων· Ο Θεός, ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ. Λέγω υμίν, κατέβη ούτος δεδικαιωμένος εις τον οίκον αυτού, ή εκείνος. Ότι πας ο υψών εαυτόν, ταπεινωθήσεται· ο δε ταπεινών εαυτόν, υψωθήσεται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ις’ ΛΟΥΚΑ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ς’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Α’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Β’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ς’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ ΛΟΥΚΑ ΜΝΗΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ’ ΛΟΥΚΑ ΜΝΗΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ’ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ’ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ’ ΛΟΥΚΑ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ

Βάρος 0,500 kg
Διαστάσεις 14,5 × 2,7 × 21,5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη

Εκδόσεις

Εκδόσεις Αρμός

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Το κήρυγμα της Κυριακής Α΄”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…