Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο – τεύχος Β΄

Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τεύχος Β΄
Κεφάλαια 7-13 (ζ΄- ιγ΄)

Μαθητής τῆς ἀγάπης
Μετά τήν Πεντηκοστή ὁ Ἰωάννης κηρύττει σε διάφορα μέρη. Ἡ δράσις του εντοπίζεται περισσότερο στη Μικρά Ασία, καί μάλιστα στήν Ἔφεσο. Ἦταν πρᾶος. Καί ὅμως ὁ Κύριος τόν ὠνόμασε Βοανεργές, δηλαδή, Υἱό τῆς Βροντῆς (Μάρκ. γ’ 17). Ήταν ὁρμητικός ἐναντίον τῶν ἀσεβῶν καί τῶν αἱρετικῶν.
Ἔτσι κάθε χριστιανός. Εἶναι καί ἄνθρωπος ἀγάπης καί πραότητας, ἀλλά καί ἄνθρωπος ἐλεγκτικός κάθε διαστροφῆς.
• Ὁ Ἰωάννης ὀνομάζεται Μαθητής τῆς ᾿Αγάπης, ὄχι μόνο διότι ὁ Κύριος τόν ἀγαποῦσε, ἀλλά καί διότι μιλάει πουλύ στα βιβλία του γιά τήν ἀγάπη.
Τις τρεῖς διαστάσεις τῆς ἀγάπης βλέπουμε στα κείμενα τοῦ Ἰωάννου:
• Τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ σέ μᾶς.
• Τήν ἀγάπη τή δική μας στό Θεό.
• Τήν ἀγάπη τή δική μας στούς ἄλλους, γιά τόν Θεό.
• Δέν έγραψε μόνο γιά τήν ἀγάπη. Τήν κήρυττε καί προφορικά. Ἡ παράδοσις λέει, ὅτι, ὅταν ἔφτασε σε βαθειά γηρατιά καί δέν μποροῦσε πλέον ἄλλους λόγους νά κηρύττη, δυό λέξεις ἦταν ἡ συμβουλή καί τό κήρυγμά του: «Τεκνία, ἀγαπᾶτε ἀλλήλους».
• Ἡ ἀγάπη γιά τόν Ἰωάννη δέν ἦταν μόνο λόγος. Ἦταν συνεχής πρᾶξις.
Είναι γνωστό τό περιστατικό, πού ἀναφέρει ὁ Κλήμης ὁ Αλεξανδρεύς καί τό ἐπαναλαμβάνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Ξεκίνησε γέρων πλέον ὁ Ἰωάννης πεζός καί ἀνέβηκε στά λημέρια τῶν ληστῶν, γιά νά βρῆ τό λήσταρχο, πού τόν είχε γνωρίσει σε μία του περιοδεία ὡς μικρό παιδί, μέ ἀγγελική τότε ὄψι. Ἡ ἀγάπη καί τά δάκρυα τοῦ γηραιοῦ δασκάλου συγκίνησαν το λήσταρχο. Μετανόησε, ἄλλαξε καί ξαναγύρισε στη ζωή, πού εἶχε ὅταν ὡς μικρό παιδί είχε γνωρίσει τό μεγάλο Απόστολο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περί τοῦ Ἰωάννου

Ἰωάν. ζ’ 1-9 : Ἡ ἀπιστία τῶν «ἀδελφῶν» τοῦ Ἰησοῦ
Ἰωάν. ζ’ 10-24 : Ὁ Ἰησοῦς στη γιορτή τῆς Σκηνοπηγίας
Ἰωάν. ζ’ 25-36 : Μήπως αὐτός εἶναι ὁ Μεσσίας;
Ἰωάν. ζ’ 37-44 : “Αλλοι πίστευσαν, ἄλλοι ὄχι
Ἰωάν. ζ’ 45-53 : Ἡ ἀπιστία τῶν ἀρχόντων
Ἰωάν. η’ 1-11 : Ὁ Ἰησοῦς συγχωρεῖ τήν μοιχαλίδα
Ιωάν. η’ 12-20 : Τό φῶς τοῦ κόσμου
Ἰωάν. η’ 21-30 : «Ἐγώ εἰμι»
Ἰωάν. η’ 31-36 : Ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώνει
Ἰωάν. η’ 37-47 : «Τίς ἐλέγχει μέ περί ἁμαρτίας;»
Ἰωάν. η’ 48-59 : Ἰησοῦς καί ‘Αβραάμ
Ἰωάν. θ’ 1-7 : Ἡ θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ
Ἰωάν. θ’ 8-23 : Διάλογοι τοῦ πρώην τυφλοῦ
Ἰωάν. θ’ 24-34 : Ὁμολογητής τῆς πίστεως
Ἰωάν. ι 1-6 : Παραβολή ποιμένα και προβάτων
Ἰωάν. ι’ 7-21 : Ἡ θύρα καί ὁ καλός ποιμένας
Ιωάν. ι’ 22-30 : Εγώ καί ὁ Πατήρ «ἕν ἐσμεν»
Ἰωάν. ι’ 31-42 : Γιατί θέλουν νά Τόν λιθοβολήσουν
Ἰωάν. ια’ 1-16 : «Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται»
Ἰωάν. ια’ 17-27: Εγώ εἶμαι ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή
Ἰωάν. ια’ 28-37: «Ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς»
Ἰωάν. ια’ 38-44: Ἡ ἀνάστασις τοῦ τετραημέρου Λαζάρου
Ιωάν. ια’ 45-57: Συνωμοσία γιά θανάτωσι τοῦ Ἰησοῦ
Ἰωάν. ιβ’ 1-11 : Ἡ Μαρία καί τό μύρο
Ιωάν. ιβ’ 12-19: Συνωμοσία καί θρίαμβος
Ιωάν. ιβ’ 20-36: Δόξα Του ὁ θάνατός Του
Ἰωάν. ιβ’ 36-43: Ἡ ἀπιστία τῶν Ἰουδαίων
Ἰωάν. ιβ’ 44-50: Συνοπτική διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ
Ἰωάν. ιγ΄ 1-11 : Ὁ Ἰησοῦς πλένει τα πόδια τῶν μαθητῶν
Ἰωάν. ιγ’ 12-20: Υπόδειγμα για τους Μαθητές
Ἰωάν. ιγ’ 21-30: Προλέγει την προδοσία τοῦ Ἰούδα
Ἰωάν. ιγ’ 31-35: Ἡ καινή ἐντολή
Ἰωάν. ιγ’ 36-38: Προλέγει τήν ἄρνησι τοῦ Πέτρου
Παράρτημα: Γιά τον Λάζαρο

Βάρος 0,400 kg
Διαστάσεις 14 × 1,5 × 21 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Γ. Αεράκη

Εκδόσεις

Εκδόσεις Βαπτιστής

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο – τεύχος Β΄”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…