Ωρολόγιον το Μέγα

ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΝΗΚΟΥΣΑΝ ΑΥΤΩ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΗ ΕΥΑΓΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 688

Έκδοσις ΚΑ΄: 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Προοιμιακή Προσευχή
-Ακολουθία του Μεσονυκτικού
Α’ Καθ’ ημέραν
§1 Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής
§2 Της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής
Β’ Σαββάτου
Γ’ Κυριακής
§1 Άνευ άλλης εορτής
§2 Κατά την περίοδον του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
§3 Μεθ’ εορτής
Ακολουθία του Μεσονυκτικού μετά Λιτής
-Ακολουθία του Όρθρου
Ώρα Α’
Μεσώριον της Α’ Ώρας
Ώρα Γ’
Μεσώριον της Γ’ Ώρας
Ώρα ς’
Μεσώριον της ς’ Ώρας
Ακολουθία των Τυπικών
Ακολουθία της Τραπέζης
Σύντομος Ακολουθία της Τραπέζης
Ώρα Θ’
Μεσώριον της Θ’ Ώρας
-Ακολουθία του Εσπερινού
Ευχή της Τραπέζης
Απόδειπνον μέγα
Απόδειπνον μικρόν
Πασχάλιος Ημερονύκτιος Ακολουθία
-Τροπάρια των ακινήτων εορτών όλου του ενιαυτού και των καθ’ ημέραν Αγίων:
Μηνός Σεπτεμβρίου
Μηνός Οκτωβρίου
Μηνός Νοεμβρίου
Μηνός Δεκεμβρίου
Μηνός Ιανουαρίου
Μηνός Φεβρουαρίου
Μηνός Μαρτίου
Μηνός Απριλίου
Μηνός Μαΐου
Μηνός Ιουνίου
Μηνός Ιουλίου
Μηνός Αυγούστου
-Τροπάρια των εν τω Τριωδίω και Πεντηκοσταρίω κινητών εορτών:
Τριώδιον
Πεντηκοστάριον
Απολυτίκια Αναστάσιμα των οκτώ ήχων, συν τοις Θεοτοκίοις και ταις Υπακοαίς αυτών
Απολυτίκια εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις ψαλλόμενα
Θεοτοκία εις έκαστον ήχον ψαλλόμενα εν όλω τω ενιαυτώ, μετά τα Απολυτίκια των μη εορταζομένων αγίων
Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν
Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
-Παρακλητικοί Κανόνες εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον:
Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος
Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος
-Κανόνες Ικετήριοι:
Εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
Εις τον Άγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής
Εις τας επουρανίους Δυνάμεις και πάντας τους Αγίους
Εικοσιτέσσαρες Οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν
Κανών, Οίκοι και Ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα
Σύνοψις κανόνων ιερών μετά της ερμηνείας αυτών
“Πανάγιον” ή πίναξ αλφαβητικός πάντων των Αγίων
Περί Ινδικτιώνος
Περί των Κύκλων της Σελήνης
Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν
Περί των Κύκλων του Ηλίου
Κανόνιον προς εύρεσιν του ονόματος της 1ης εκάστου μηνός
Αιώνιον Κανόνιον της ημερομηνίας του αγίου Πάσχα
Μηνολογίαι του αγίου Πάσχα (1941-2099)
Πασχαλιά από του 1973-2026
Περιληπτικός πασχάλιος πίναξ 73 ετών (2027-2099)

Βάρος 1.400 kg
Διαστάσεις 17.5 × 4 × 24.5 cm
ISBN

9789603150978

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Εκδόσεις

Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ωρολόγιον το Μέγα”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…