Ωρολόγιον το Μέγα

Ωρολόγιον το Μέγα (Νέα Έκδοση)
Αγιολογικώς Συμπληρωμένη

Περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν κατά την τάξιν της Ανατολικής Εκκλησίας και των υποκειμένων αυτή ευαγών Μοναστηρίων μετά τινων απαραιτήτων προσθηκών.

Εξ όλων των λειτουργικών βιβλίων το Ωρολόγιο, έχει πάντοτε μία ιδιαίτερη επικαιρότητα για τα διαλαμβανόμενα κείμενα που υπάρχουν σε αυτό, του Εσπερινού και του Όρθρου, και για την πληθώρα των Απολυτικίων και Κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Γι’ αυτό αποτελεί πολύτιμον βοήθημα για όλους τους ευσεβείς Χριστιανούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του εκδότου
Σύμβολον της πίστεως του αγίου Αθανασίου
Παράγγελμα προς ιερέα του Μεγάλου Βασιλείου
Προοιμιακή Προσευχή
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ
1. Ακολουθία της Θ΄ Ώρας
Μεσώριον της Θ’ Ώρας
2. Ακολουθία του Εσπερινού
α. Προοιμιακός Ψαλμός
β. Προκείμενα της εβδομάδος
3. Ευχή της Τραπέζης
α. Προ του δείπνου
β. Μετά του δείπνου
4. Ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου
5. Ακολουθία του Μεγάλου Αποδείπνου (Μεγ. Τεσσαρακοστής)
6. Ακολουθία του Μεσονυκτικού (καθ’ ημέραν)
α. Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Παρασκευής
β. Της αγίας και μεγάλης Τεσσαρακοστής
7. Ακολουθία του Μεσονυκτικού (του Σαββάτου)
8. Ακολουθία του Μεσονυκτικού (της Κυριακής)
α. Άνευ άλλης εορτής
β. Κατά την περίοδον του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου
γ. Μετά θεομητορικής εορτής ή μνήμης εορταζομένου αγίου
δ. Ακολουθία του Μεσονυκτικού μετά Λιτής
9. Ακολουθία του Όρθρου
α. Εξάψαλμος
β. Ύμνοι τριαδικοί
γ. Αναστάσιμα ευλογητάρια (της Κυριακής)
δ. Νεκρώσιμα ευλογητάρια (του Σαββάτου)
ε. Αι εννέα ωδαί
στ. Φωταγωγικά κατ΄ ήχον
ζ. Εξαποστειλάρια
10. Ακολουθία της Α΄ Ώρας
Μεσώριον της Α’ Ώρας
11. Ακολουθία της Γ΄ Ώρας
Μεσώριον της Γ’ Ώρας
12. Ακολουθία της Στ΄ Ώρας
Μεσώριον της ς’ Ώρας
13. Ακολουθία των Τυπικών
14. Ακολουθία της Τραπέζης
15. Σύντομος Ακολουθία της Τραπέζης
16. Πασχάλιος Ημερονύκτιος Ακολουθία
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
1. Μην Σεπτεμβρίου
2. Μην Οκτωβρίου
3. Μην Νοεμβρίου
4. Μην Δεκεμβρίου
5. Μην Ιανουαρίου
6. Μην Φεβρουαρίου
7. Μην Μαρτίου
8. Μην Απριλίου
9. Μην Μαΐου
10. Μην Ιουνίου
11. Μην Ιουλίου
12. Μην Αυγούστου
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
1. Ερτολόγιον και Τροπάρια των εν τω Τριωδίω κινητών εορτών
2. Ερτολόγιον και Τροπάρια των εν τω Πεντηκοσταρίω κινητών εορτών
3. Απολυτίκια Αναστάσιμα των οκτώ ήχων, μετά των Θεοτοκίων και των Υπακοών αυτών
4. Απολυτίκια των καθημερινών, ψαλλόμενα εν ταις λοιπαίς της εβδομάδος ημέραις
5. Θεοτοκία εις έκαστον ήχον, ψαλλόμενα εν όλω τω ενιαυτώ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως
2. Ευχαριστία μετά την Θείαν Μετάληψιν
3. Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου
4. Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
5. Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΝ
ΙΚΕΤΗΡΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Κανών, Οίκοι και Ύμνοι εις την Αγίαν Τριάδα
2. Κανών ικετήριος εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν
3. Εικοσιτέσσαρες Οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν
4. Κανών ικετήριος εις τας επουρανίους Δυνάμεις και πάντας τους Αγίους
5. Κανών ικετήριος εις τον Άγγελον, τον φύλακα της του ανθρώπου ζωής
ΜΕΡΟΝ ΕΚΤΟΝ
ΠΑΣΧΑΛΙΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
1. Περί Ινδικτιώνος
2. Περί του κύκλου της Σελήνης
3. Σεληνοδρόμιον παντοτεινόν
4. Περί του κύκλου του Ηλίου
5. Κανόνιον προς εύρεσιν του ονόματος της 1ης εκάστου μηνός
6. Αιώνιον Κανόνιον της ημερομηνίας του αγίου Πάσχα
7. Μηνολογίαι του αγίου Πάσχα (1941-2099)
8. Κανόνιον του αγίου Πάσχα
9. Αι προηγούμεναι του αγίου Πάσχα Κυριακαί
10.Αι επόμεναι του αγίου Πάσχα εορταί -Κυριακαί
11. Πασχαλιά του πρώτου ημίσεως του ΚΑ΄ αιώνος (2001-2050)
12. Περιληπτικός πασχάλιος πίναξ του ΚΑ΄ αιώνος (2001-2100)
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
1. Σύνοψις ιερών κανόνων μετά της ερμηνείας αυτών
2. Πίναξ ημερών καταλύσεως νηστείας
3. Πίναξ ψαλμών κατ’ αλφἀβητον
4. Πίναξ των κυριωτέρων ευχών κατ΄ αλφάβητον
5. Πίναξ συνόψεως ιερών κανόνων κατά θέμα
6. Πίναξ βιβλικών χωρίων (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης)
7. Πίναξ αγίων πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων
8. Πανάγιον ή πίναξ αλφαβητικός πάντων των Αγίων
9. Βοηθήματα

Βάρος 1,800 kg
Διαστάσεις 21 × 3,5 × 29 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Εκδόσεις

Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ωρολόγιον το Μέγα”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…