Οι ευσεβείς υπό διωγμόν

“Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται” (Β΄ Τιμ. 3,12)

Ο Σταυρός του Χριστού είναι διαχρονικός και η μετοχή στο πάθος Του σ΄ όλες τις εποχές.
Δεν είναι μιας εποχής μόνο οι διωγμοί.
Σήμερα οι χριστιανοί υφίστανται άλλου είδους μαρτύρια, όπως ειρωνείες και ονειδισμούς.
Η ευσέβεια και ο κατά συνέπειαν τρόπος χριστιανικής ζωής προκαλούν το χλευασμό του κόσμου.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν απαθείς και αδιάφοροι.
Ή αγαπάμε τον Κύριο και υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της αγάπης ή διώκουμε, αμέσως ή εμμέσως, την πίστη και τρέχοντας ακούμε τον αντίλαλο της Δαμασκού: “ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις” (Πραξ. 9,5)

Αφήστε μια απάντηση

Η παραβολή των ταλάντων

24/02/2024

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

24/02/2024