Προσφορά!

Ερμηνεία στις Πράξεις των Αποστόλων

Ερμηνεία προς πνευματική οικοδομή

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας δίνει τα σπουδαιότερα στοιχεία για τις Πράξεις των Αποστόλων. Αν στον Θεό και Κύριο οφείλουμε το μεγάλο δώρο στην Εκκλησία του, που λέγεται Λουκάς, στο Λουκά οφείλουμε τα δύο θεόπνευστα έργα του, το τρίτο Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων. Και στο Χρυσόστομο οφείλουμε την ερμηνευτικά του εργασία πάνω στις Πράξεις. Δεν έχουμε υπόμνημα χρυσοστομικό πάνω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, αφού από τους τέσσερις ευαγγελιστές δύο μόνο έχει ερμηνεύσει ο ιερός πατήρ, τον Ματθαίο και τον Ιωάννη. Έχουμε όμως τις ερμηνευτικές του ομιλίες στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου ο μεγάλος πατήρ ευκαίρως ακαίρως αναφέρεται στο πρόσωπο του Λουκά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μικρή εισαγωγή: Πράξεις των Αποστόλων
Λούκας και Παύλος
Πράξ. α΄ 1-11 : Η Ανάληψις του Χριστού
Πράξ. α΄ 12-26 : Δωδέκατος Απόστολος
Πράξ. β΄ 1-13 : Πεντηκοστή
Πράξ. β΄ 14-21 : Ομιλία για την έκχυσι του Αγ. Πνεύματος
Πράξ. β΄ 22-36 : Ο Πέτρος για τη σταύρωσι και την ανάστασι
Πράξ. β΄ 37-41 : Αποτέλεσμα κηρύγματος Πεντηκοστής
Πράξ. β΄ 42-47 : Η πρώτη χριστιανική κοινότητα
Πράξ. γ΄ 1-10 : Θεραπεία χωλού
Πράξ. γ΄ 11-18 : Η πίστις αιτία θεραπείας του χωλού
Πράξ. γ΄ 19-26 : Μωυσής και Χριστός
Πράξ. δ΄ 1-12 : Πέτρος και Ιωάννης στη φυλακή
Πράξ. δ΄ 13-22 : Πέτρος και Ιωάννης απειλούνται
Πράξ. δ΄ 23-31 : Η Εκκλησία προσεύχεται
Πράξ. δ΄ 32-37 : Κοινοκτημοσύνη των χριστιανών
Πράξ. ε΄ 1-11 : Ανανίας και Σαπφείρα
Πράξ. ε΄ 12-16 : Καταπληκτικά θαύματα διά των Αποστολών
Πράξ. ε΄ 17-25 : Φυλάκισις και αποφυλάκισις Αποστολών
Πράξ. ε΄ 26-32 : «Θεώ μάλλον ή ανθρώποις»
Πράξ. ε΄ 33-42 : Παρέμβασις του Γαμαλιήλ
Πράξ. στ΄ 1-7 : Η εκλογή των επτά διακόνων
Πράξ. στ΄ 8-15 : Ο Στέφανος στο συνέδριο
Πράξ. ζ΄ 1-16 : Ομιλία του Στέφανου
Πράξ. ζ΄ 17-38 : Συνέχεια ομιλίας Στεφάνου
Πράξ. ζ΄ 39-50 : Συνέχεια ομιλίας Στεφάνου
Πράξ. ζ΄ 51-60 : Λιθοβολισμός Στεφάνου
Πράξ. η΄ 1-8 : Διωγμός της εκκλησίας
Πράξ. η΄ 9-25 : Σίμων και Σιμωνία
Πράξ. η΄ 26-40 : Ο Φίλιππος και ο Αιθίοπας
Πράξ. θ΄ 1-9 : «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις;»
Πράξ. θ΄ 10-18 : Ο Ανανίας στον Σαύλο
Πράξ. θ΄ 19-31 : Ο Παύλος κηρύττει στη Δαμασκό
Πράξ. θ΄ 32-43 : Ο Πέτρος στη Λύδδα και στην Ιόππη
Πράξ. ι΄ 1-16 : Κορνήλιος ο εκατόνταρχος
Πράξ. ι΄ 17-33 : Ο Πέτρος στην Καισάρεια
Πράξ. ι΄ 34-48 : Ο Πέτρος στο σπίτι του Κορνηλίου
Πράξ. ια΄ 1-18 : Ο Πέτρος απολογείται
Πράξ. ια΄ 19-30 : Το όνομα Χριστιανοί
Πράξ. ιβ΄ 1-17 : Φυλάκισις Πέτρου
Πράξ. ιβ΄ 18-25 : Το τέλος του Ηρώδη
Πράξ. ιγ΄ 1-12 : Βαρνάβας και Σαύλος στην Κύπρο
Πράξ. ιγ΄ 13-25 : Ο Παύλος κηρύττει στην Ανιόχεια
Πράξ. ιγ΄ 26-41 : Ο Παύλος για την ανάστασι του Χριστού
Πράξ. ιγ΄ 42-52 : Πέτρος και Ιωάννης στη φυλακή
Πράξ. ιδ΄ 1-10 : Ικόνιο – Λύστρα – Δέρβη
Πράξ. ιδ΄ 11-20 : Θεοποίησις των Αποστόλων
Πράξ. ιδ΄ 21-28 : Επιστροφή στην Αντιόχεια της Συρίας
Πράξ. ιε΄ 1-5 : Στην Ιερουσαλήμ για το θέμα της περιτομής
Πράξ. ιε΄ 6-21 : Η Αποστολική Σύνοδος
Πράξ. ιε΄ 22-35 : Επιστολή προς τους εξ εθνών χριστιανούς
Πράξ. ιε΄ 36-41 : Παροξυσμός Παύλου – Βαρνάβα
Πράξ. ιστ΄ 1-5 : Τιμόθεος ο νεός συνεργός του Παύλου
Πράξ. ιστ΄ 6-15 : “Διαβάς εις Μακεδονίαν…”
Πράξ. ιστ΄ 16-24: Η μαντευομένη – Φυλάκισις αποστόλων
Πράξ. ιστ΄ 25-34: Σεισμός στη φυλακή
Πράξ. ιστ΄ 35-40: Αποφυλάκισις Παύλου και Σίλα
Πράξ. ιζ΄ 1-9 : Ο Παύλος στη Θεσσαλονίκη
Πράξ. ιζ΄ 10-15 : Ο Παύλος κηρύττει στη Βέροια
Πράξ. ιζ΄ 16-21 : Ο Παύλος στην Αθήνα
Πράξ. ιζ΄ 22-34 : Ομιλία στον Άρειο Πάγο
Πράξ. ιη΄ 1-17 : Ο Παύλος στην Κόρινθο
Πράξ. ιη΄ 18-23 : Έφεσος, Αντιόχεια, Γαλατία
Πράξ. ιη΄ 24-28 : Ο Απολλώς
Πράξ. ιθ΄ 1-12 : Ο Παύλος στην Έφεσο
Πράξ. ιθ΄ 13-20 : Εξορκιστές (απατεώνες)
Πράξ. ιθ΄ 21-27 : Ο αργυροκόπος Δημήτριος
Πράξ. ιθ΄ 28-41 : Διαδήλωσις κατά του Παύλου
Πράξ. κ΄ 1-6 : Μακεδονία -Κόρινθος
Πράξ. κ΄ 7-12 : Μακεδονία -Τρωάδα
Πράξ. κ΄ 13-24 : Σύναξις στη Μίλητο
Πράξ. κ΄ 25-38 : Προσέχετε οι ποιμένες
Πράξ. κα΄ 1-6 : Από τη Μίλητο στην Τύρο
Πράξ. κα΄ 7-16 : Προφητεία του Άγαβου
Πράξ. κα΄ 17-26 : Εξευμενισμός Ιουδαίων Χριστιανών
Πράξ. κα΄ 27-39 : Σύλληψις του Παύλου
Πράξ. κα΄ 40 -κβ΄21 :  Απολογία του Παύλου
Πράξ. κβ΄22-30 : Η ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη
Πράξ. κγ΄ 1-11 : Ο Παύλος ενώπιον του Συνεδρίου
Πράξ. κγ΄ 12-22 : Συνωμοσία κατά του Παύλου
Πράξ. κγ΄ 23-35 :  Στην Καισάρεια προς τον Φήλικα
Πράξ. κδ΄ 1-9 : Κατηγορίες κατά του Παύλου
Πράξ. κδ΄ 10-21 : Ο Παύλος απαντά στις κατηγορίες
Πράξ. κδ΄ 22-27 : Ο Φήλιξ αναβάλλει την απόφασι
Πράξ. κε΄ 1-12 : Ο Παύλος δικάζεται από τον Φήστο
Πράξ. κε΄ 13-27 : Ο Παύλος ενώπιον του Αγρίππα
Πράξ. κστ΄ 1-11 : Απολογία του Παύλου στον Αγρίππα
Πράξ. κστ΄ 12-23 : Μεταστροφή του Παύλου
Πράξ. κστ΄ 24-32 : Η απήχησις της απολογίας
Πράξ. κζ΄ 1-6 : Η θαλασσινή περιπέτεια προς Ρώμη
Πράξ. κζ΄ 7-12 : Η συμβουλή του Παύλου
Πράξ. κζ΄ 13-26 : Το πλοίο θαυμαστά διασώζεται
Πράξ. κζ΄ 27-38 : Παύλος το “σωσίβιο”
Πράξ. κζ΄ 39-44 : Διασώθηκαν όλοι
Πράξ. κη΄ 1-10 : Ο Παύλος στη Μελίτη
Πράξ. κη΄ 11-16 : Στη Ρώμη
Πράξ. κη΄ 17-31 : Κρατούμενος, κηρύττει “ακώλυτος”
Του Παύλου πράξεις μετά τις “Πράξεις”
Παύλος, το σκεύος της εκλογής
Χρυσοστομικά μαργαριτάρια

Βάρος 1,400 kg
Διαστάσεις 17,5 × 4 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Γ. Αεράκη

Εκδόσεις

Εκδόσεις Βαπτιστής

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ερμηνεία στις Πράξεις των Αποστόλων”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…