Το Μυστήριον του Χριστού

Ἀποτελεῖ πανανθρώπινο φαινόμενο ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ καί ἀδήριτη ψυχική ἀνάγκη ἡ δίψα γιά γνώση καί κοινωνία μαζί Του. Ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἄγνοια, ὅμως, τοῦ Θεοῦ ὁδήγησαν τους ἀνθρώπους νά πιστέψουν γιά θεούς πρόσωπα θνητά, ἄλογα ζῶα καί φαινόμενα φυσικά, γιά νά βροῦν τήν σωτηρία τους καί ἔτσι λάτρευσαν τήν κτίση ἀντί γιά τόν κτίστη Θεό.
Στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος παρουσιάστηκαν κατά καιρούς πολλοί «σωτῆρες». Ἕνας, ὅμως, εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί ὁ μοναδικός Σωτήρας, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός, διότι Αὐτός εἶναι:

Ὁ μόνος πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, τοῦ ἔδωσε τό αὐτεξούσιο καί σέβεται τήν ἐλευθερία του.
Ὁ μόνος πού προφητεύθηκε ἀπό πολλούς προφῆτες, πρίν γεννηθῆ, καί προφήτευσε.
Ὁ μόνος πού ἀπέδειξε καί βεβαίωσε τήν θεϊκή Του ἰδιότητα μέ τήν παρουσία καί τά θαύματά Του.
Ὁ μόνος πού ἀπεκάλυψε τήν ἀληθινή θεογνωσία, τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα, καί φανέρωσε τό μυστήριο τῆς ὑποστατικῆς ἑνώσεως στό Πρόσωπό Του, τῆς θείας μέ τήν ἀνθρώπινη φύση.
Ὁ μόνος ἀναμάρτητος καί ὁ μόνος πού, ὡς Θεός, συγχώρησε ἁμαρτίες καί μετέδωσε τήν ἐξουσία τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν.
Ὁ μόνος πού γνώριζε τά πάντα, παρελθόντα, παρόντα καί μέλλοντα.
Ὁ μόνος πού δίδαξε τήν τελειότατη διδασκαλία, τό Εὐαγγέλιο τῆς σωτηρίας, πού ρυθμίζει κατά τόν ἄριστο τρόπο τίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέ τόν Θεό καί μεταξύ τους.
Ὁ μόνος νικητής τοῦ θανάτου, πού ἀνέστησε νεκρούς ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του, καί ἀπέδειξε μέ τίς πολλές ἐμφανίσεις Του ἀληθινή τήν Ἀνάστασή Του.
Ὁ μόνος πού ἀναλήφθηκε μέ τό σῶμα Του ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν Του στούς οὐρανούς ἀλλά καί παραμένει μαζί μας.
Ὁ μόνος πού ἀγάπησε πραγματικά τόν ἄνθρωπο καί θυσιάσθηκε γιά τήν σωτηρία του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Α΄. Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Β΄. ΘΕΟΦΑΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΑΡΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
Γ΄. ΤΥΠΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
Δ΄. ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
Ε΄. ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΑΡΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ς΄. ΔΙΑΘΗΚΗ, ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗ
Α΄. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Β΄. ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
Γ΄. Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Δ΄. ΜΕΣΣΙΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΣ
Ε΄. ΤΟ ΤΡΙΣΣΟΝ ΑΞΙΩΜΑ
ς΄. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Ζ΄. ΠΑΓΓΝΩΣΙΑ
Η΄. Η ΑΝΑΜΑΡΤΗΣΙΑ
Θ΄. ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΦΕΣΕΩΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ
Ι΄. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
ΙΑ΄. ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΥΨΩΣΗ
Α΄. ΑΝΑΣΤΑΣΗ, Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
Β΄. ΑΝΑΛΗΨΗ, Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Γ΄. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ, Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Δ΄. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ε΄. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ
ς΄. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ
Ζ΄. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βάρος 1,050 kg
Διαστάσεις 14,5 × 4,5 × 21,5 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

Συγγραφέας

Συλλογικό Έργο

Εκδόσεις

Ιερόν Ησυχαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μεταμόρφωσις Χαλκιδικής

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Το Μυστήριον του Χριστού”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…