Ἥρωες τοῦ 1821 πολύτεκνοι

Τήν 25η Μαρτίου καλούμεθα καὶ πάλι νὰ τιμήσουμε τούς ἥρωες τοῦ 1821, ποὺ ἀγωνίστηκαν ὑπεράνθρωπα γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ζυγοῦ τῆς δουλείας καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ τόπου μας. Αὐτὸς ὅμως ὁ τόπος, ἡ ἔνδοξη πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, κινδυνεύει ν᾽  ἀφανισθῆ. Καλὰ κάνουμε καὶ ἐξοπλιζόμαστε καὶ μὲ νέα ὅπλα μπροστὰ στὴν ἀπειλὴ ἀπὸ τοὺς προαιώνιους ἐχθροὺς ἐξ Ἀνατολῶν. Ἀλλὰ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, πού ἀπεργάζονται τὸν ἀφανισμὸ τῆς Ἑλλάδας ὄχι ἀπ᾽ ἔξω, ἀλλ᾽ ἀπὸ μέσα. Εἶναι ὅσοι ἄμεσα καὶ ἔμμεσα ἀντιστρατεύονται στὴν παιδοποιία.

• Τὸ δημογραφικὸ καταντᾶ κυριολεκτικὰ ἐφιάλτης. Ἡ γήρανσις τοῦ πληθυσμοῦ μετατρέπει τὴ χώρα μας σὲ ἕνα ἀπέραντο γηροκομεῖο καὶ στὴ συνέχεια ἕνα νεκροταφεῖο.

Τρία στοιχεῖα θὰ παρουσιάσουμε:

• Τὸ ἕνα: Τὸ 1932 οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα ἦσαν 185.523. Καὶ οἱ θάνατοι 117.593. Τὸ 2020 οἱ γεννήσεις στὴν Ἑλλάδα ἦσαν 84.767. Καὶ οἱ θάνατοι 131.084.

Συμπέρασμα: 68.930 περισσότερες οἱ γεννήσεις ἀπὸ τοὺς θανάτους τὸ 1932. Νὰ πῶς μεγάλωσε καὶ αὐξήθηκε ἡ χώρα μας!

Συμπέρασμα: 46.317 περισσότεροι οἱ θάνατοι ἀπὸ τὶς γεννήσεις τὸ 2020. Νὰ πῶς πεθαίνει ἡ χώρα μας!

• Τὸ δεύτερο στοιχεῖο: Οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ 1821 δὲν ἦσαν ἥρωες μόνο στὸν ἀγῶνα κατὰ τῶν Τούρκων. Εἶχαν καὶ τὸν ἡρωισμὸ τῆς πολυτεκνίας. ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος ἐξέδωσε σπουδαῖο βιβλίο τοῦ δρ θεολογίας καὶ πρώην Σχολικοῦ Συμβούλου κ. Γεωργίου Τσακαλίδη, μὲ τίτλο: «Πολύτεκνοι ἥρωες τοῦ 1821». Πρόκειται γιά ἐπιστημονικὴ μελέτη. Καταγράφουμε μερικὰ στοιχεῖα γιά τὴν πολυτεκνία ὡρισμένων ἀγωνιστῶν τοῦ 1821:

Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης: Ἦσαν ὀκτὼ ἀδέλφια.

Ἐμμανουὴλ Πάπας ἀπὸ τὶς Σέρρες, πού ξεσήκωσε τὴ Μακεδονία. Εἶχε ἕνδεκα παιδιὰ (8 ἀγόρια καὶ 3 κορίτσια).

Γάτσος Ἀγγελὴς ἀπὸ τὴν Ἀλμωπία. Εἶχε ὀκτὼ παιδιὰ (3 ἀγόρια, 5 κορίτσια).

Καρατάσος Ἀναστάσιος ἀπὸ τὴ Βέροια. Εἶχε ἑπτὰ παιδιὰ (5 ἀγόρια καὶ 2 κορίτσια).

Βλάχος Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Ἀττική. Εἶχε ὀκτὼ παιδιά.

Καγιάφας Παναγιώτης ἀπό τὴ Στεμνίτσα Γορτυνίας. Εἶχε ἐννέα παιδιὰ (6 ἀγόρια καὶ 3 κορίτσια).

Ὀδυσσέας Ἀνδροῦτσος ἀπὸ τὴν Ἰθάκη. Ἦσαν 5 ἀδέλφια.

Μακρυγιάννης Ἰωάννης ἀπὸ τὴ Φωκίδα. Εἶχε δέκα παιδιά.

• Τὸ τρίτο στοιχεῖο: Ἡ μεγαλόνησος Κύπρος. Στὰ τελευταῖα πενῆντα χρόνια, παρὰ τὶς περιπέτειες καὶ τὶς τραγωδίες της, ὁ πληθυσμός της σχεδὸν διπλασιάστηκε. Πλησιάζει τὸ ἕνα ἑκατομμύριο.

• Τὴ λύσι στὸ δημογραφικό της Ἑλλάδος φυσικὰ δὲν τὴν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους, οὔτε ἀπὸ τὶς ἐκτρώσεις, οὔτε ἀπὸ ὑποστηρικτὲς ἢ προπαγανδιστὲς τῆς ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας. Τὴ λύσι θὰ τὴν δώση ἡ ἐπιστροφή μας στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ καὶ στὴν παντοδύναμη πρόνοιά Του.

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Αφήστε μια απάντηση

Μιλώντας για πάθη και εξαρτήσεις

28/02/2022

Ο μοναχός Εφραίμ (πρώην Αντώνιος Frank Atwood) κηδεύτηκε στην Ιερά Μονή Αγ. Αντωνίου Αριζόνας.

28/02/2022